fbpx

Pienyrittäjä – ota mallia isommilta!

Yksin- tai pienyrittäjänä voi helposti sortua ajattelemaan, ettei yrityksen toiminnan tarvitse olla niin tarkkaan suunniteltua tai organisoitua, koska ”toiminta on niin pientä”. Ajatus isojen yritysten hitaasti pyörivistä rattaista voi vain vahvistaa sitä ajatusta, ettei haluta kankeita toimintatapoja pienen yrityksen pyörittämiseen. On kuitenkin paljon asioita, mistä pienyrittäjän on hyvä ottaa mallia isommilta yrityksiltä.

Tässä blogitekstissä käymme muutaman pointin läpi, mistä toimintatavoista yksin- ja pienyrittäjät voisivat ottaa mallia isommilta yrityksiltä.

Lue lisää

Kirjanpidon perustermit haltuun

Kirjanpidon termistö voi kuulostaa heprealta, varsinkin uusille yrittäjille, joille kirjanpidon sanasto ei vielä ole kokemuksen kautta tullut tutuksi. Vaikka kirjanpito olisikin ulkoistettu alan osaavalle ammattilaiselle, on kuitenkin tärkeää, että yrityksen sisällä ollaan perillä perustermeistä. Tässä kirjoituksessa avaamme yrityksille keskeiset kirjanpidon perustermit, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin niin kirjanpitäjääsi kuin yrityksesi taloudellista tilannetta.

Lue lisää

Yrityksen kasvu vaatii taitoa, tahtoa ja rohkeutta

Yrityksen kasvu vaatii yrittäjältä sekä tahtoa että rohkeutta kasvattaa liiketoimintaansa. Yrityksen kasvuun liittyy aina riskejä, jonka vuoksi se edellyttääkin yrittäjältä rohkeuden lisäksi todenmukaista käsitystä oman yrityksen kannattavuudesta sekä johdonmukaisuutta kasvun saavuttamiseksi.

Tässä blogissa käydään läpi, millä keinoilla yrityksen kasvua voidaan tarkastella ja mitä toimenpiteitä mahdollinen kasvu vaatii.

Lue lisää

Tuloslaskelma selkokielisesti

Mikäli yritys haluaa saada tarkempaa tietoa esimerkiksi tilikauden tai vaikkapa projektin kannattavuudesta, on tuloslaskelma se raportti, johon tulisi perehtyä. Lyhykäisyydessään, on tuloslaskelma raportti, josta löytyy tärkeää tietoa siitä, miten tarkasteltavan aikavälin tulos on muodostunut.

Tässä blogikirjoituksessa avaamme tuloslaskelman selkokielisesti eli mitä sillä tarkoitetaan, mitä se sisältää ja miksi siihen perehtyminen kannattaa.

Lue lisää

Toimivalla hinnoittelulla sujuvampi liiketoiminta

Toimivan hinnoittelun merkitys korostuu varsinkin talotekniikka- ja rakennusalan yrityksissä, kun laskun loppusumma koostuu usein monesta eri osasesta. Hinnoittelun sujuvuudella on suuri merkitys esimerkiksi siihen, kuinka paljon laskuttamiseen kuluu aikaa ja ovatko hinnat kohdillaan. Mikäli hinnoittelua ei hoideta järkevästi, voi sillä on suuriakin vaikutuksia yritystoiminnan menestymiseen.

Tässä kirjoituksessa käymme tarkemmin läpi hinnoittelun merkitystä yrityksen liiketoimintaan, mitkä ovat hinnoittelun yleisimmät kompastuskivet, sekä millä eri tavoin hinnoittelua voidaan sujuvoittaa.

Lue lisää

Miten tositteita tulee arkistoida?

Tositteet ovat todennus yrityksesi toimintaa koskevista taloudellisista tapahtumista, joita tarvitaan kirjanpidon tekoon, verotukseen, sekä ALV-vähennyksiin. Tositteita ei kuitenkaan voi näiden jälkeen vain heivata menemään, sillä lain mukaan tositteet tulee olla saatavilla myös tämän jälkeen esimerkiksi verotarkastajalle tietyn ajan.

Tässä kirjoituksessa tutustutaan kirjanpidon tositteiden arkistoimiseen – miten, missä muodossa ja kuinka kauan niitä tulee lain mukaan säilyttää.

Lue lisää

Toiminimen ja osakeyhtiön erot

Yritystä perustettaessa, on yksi ensimmäisistä päätöksistä yritysmuodon valinta. Valintaan vaikuttaa monet eri tekijät, eikä suoraa ohjeistusta pystytä näin ollen sanomaan, mikä yritysmuoto kellekin sopii.

Tässä kirjoituksessa sukellamme kuitenkin kahden hyvin yleisen yritysmuodon, toiminimen ja osakeyhtiön, ominaisuuksiin sekä eroihin.

Lue lisää

Yrittäjä – Siirrä erääntyneet saatavat ajoissa perintään

Saatavien perintä on tärkeä kulmakivi yrityksen taloushallinnossa. 💰 Monet yrittäjät kuitenkin kokevat maksumuistutuksen lähettämisen vaivalloisena, koska se ei kuulu arkirutiineihin.

Tässä vieraskynäkirjoituksessa perehdytään tarkemmin siihen, mikä merkitys maksumuistutuksilla perinnässä on ja miten perintäprosessia voidaan helpottaa ulkoistetulla palvelulla.

Kirjoituksessa asiantuntijanäkökulmaa meille tarjoaa yhteistyökumppanimme Certum:in perintätiimi.

Lue lisää

Kirjanpitoon tarvittavat tositteet

Ellet ole niin onnekas, että kirjanpitäjäsi pystyy itsenäisesti hakemaan tarvittavat tositteet käytössäsi olevasta taloushallinnon ohjelmistosta, kuuluu sinun vastuulle toimittaa nämä tiedot kirjanpitäjälle.

Tässä kirjoituksessa tutustutaan kirjanpidon tositteisiin – mitä niillä tarkoitetaan ja mitä tositteita kirjanpitäjä yrittäjältä tarvitsee.

Lue lisää

Sähköisellä resursoinnilla tehokkaampi arki

Resursointi sanana voi kuulostaa monille yrittäjille turhan hienolta tai hifistellyltä termiltä. Yksinkertaistettuna se on kuitenkin töiden jakamista, mikä on keskeistä varsinkin talotekniikka- ja rakennusalan yrityksille, olipa niitä työntekijöitä sitten yksi tai sata kappaletta. Koska resursointi kuuluu jokaisen yrityksen arkeen, onkin tärkeää keskittyä siihen, miten sitä tehdään – valitaanko omaan käyttöön ne paperilappuset vai sähköistetäänkö nämä toiminnot.

Tässä blogikirjoituksessa perehdymme tarkemmin sähköiseen resursointiin ja siihen, miksi se on tehokkaampi tapa hallinnoida yrityksen resursseja kuin perinteiset paperilappuset ja Excel

Lue lisää

Sähköinen kirjanpito ja sen hyödyt yrittäjälle

Taloushallinnon sähköistäminen on puhuttanut jo usean vuoden ajan, jonka ansiosta monet yritykset ovatkin siirtyneet sähköisempään toimintamalliin. Pelkästään omien toimintojen, kuten myynti- ja ostoreskontran, sähköistäminen ei kuitenkaan aina riitä, mikäli sähköisyydestä halutaan saada kaikki hyöty irti. Tästä johtuen perehdymmekin tässä blogissa tarkemmin siihen, miksi myös sähköinen kirjanpito on järkevä valinta, vaikkei kirjanpitoa yrityksen sisällä hoidettaisikaan.

Lue lisää

Miten madaltaa laskuttamisen kynnystä?

Yrittäjä, lykkäätkö laskujen tekoa aina viime tippaan? Et varmasti ole ainoa. Vaikka laskuttamisen pitäisi olla sitä mukavaa puuhaa, sillä se tuo rahaa yrityksen kassaan, on se kuitenkin monelle yrittäjälle se viimeinen asia, mihin omaa aikaansa haluaisi laittaa.

 Yrittäjä, ymmärrämme tuskasi, mutta älä vielä heitä kirvestä kaivoon. Laskuttamisesta saa tehtyä melko helpostikin hyvin työlästä, mutta sen ei aina tarvitse olla niin. Tämän vuoksi halusimmekin jakaa neljä konkreettista vinkkiä, joiden avulla laskuttamista voidaan helpottaa, jolloin kynnys laskuttaa madaltuu ja plussana saat vielä nopeamman kassan kierron.

Lue lisää

Mihin ajankohtaan tilitoimiston vaihto kannattaa sijoittaa?

Kun yhteistyö tilitoimiston kanssa aiheuttaa enemmän päänvaivaa kuin hyötyjä, on tilitoimiston vaihto ajankohtaista. Kuitenkin harmittavan usein vanhassa tilitoimistossa pysytään turhan kauan, vaikka palvelun tasoon ei oltaisi tyytyväisiä. Usein vanhalla tilitoimistolla halutaan jatkaa tilikauden loppuun saakka tai vaihtoa lykätään useita kuukausia parempaa ajankohtaan odotellessa, jota ei välttämättä koskaan kuitenkaan tule.

Tässä kirjoituksessa syvennymme tilitoimiston vaihtoajankohtaan – milloin vaihto kannattaa oikeasti toteuttaa ja minkä takia?

Lue lisää

Yrittäjä, älä aliarvioi kotisivujesi merkitystä

Yritys kuin yritys, on yksi uusasiakashankinnan kulmakivistä markkinointi. Älä pelästy, nyt emme puhu suurista investoinneista vaan niinkin perustavanlaatuisesta asiasta kuin yrityksen kotisivuista. Tässä kirjoituksessa kerromme, miksi kotisivut ovat niin merkittävät sekä jaamme kanssasi viisi konkreettista vinkkiä, joiden avulla potentiaalinen asiakas löytää sinut helpommin, erotut paremmin massasta ja saat todennäköisemmin lisää myyntiä.

Lue lisää

Milloin tilitoimiston vaihtoa kannattaa harkita?

Tarve tilitoimiston vaihdolle voi tyytymättömyyden lisäksi johtua myös esimerkiksi liiketoiminnan kasvamisesta tai palvelutarpeiden muutoksista. Vaikka tarve ja halu tilitoimiston vaihdolle olisi, ei siihen kuitenkaan aina ryhdytä tai sitä pitkitetään, koska se mielletään liian työlääksi ja aikaa vieväksi.

Tilitoimistolla on suuri merkitys yrityksen liiketoimintaan, jonka vuoksi vaihtoa ei kuitenkaan pitäisi välttää tai pitkittää, mikäli tarve sille oikeasti on. 

Lue minkälaisissa neljässä tilanteessa tilitoimiston vaihtoa kannattaa ihan oikeasti ryhtyä harkitsemaan.

Lue lisää

Sähköinen työajanseuranta – miksi se kannattaa?

Työajanseurantaa hyödynnetään, varsinkin talotekniikka- ja rakennusalalla, palkanmaksun lisäksi myös laskutuksessa ja projektien kulujen seurannassa. 

Koska työajanseuranta kuuluu merkittävästi yritysten joka päiväiseen arkeen, kannattaa siitä tehdä mahdollisimman sujuvaa.

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi, mitä ongelmia toimimaton työajanseuranta voi yritykselle aiheuttaa, mitä sähköisellä työajanseurannalla tarkoitetaan ja miksi se kannattaa.

Lue lisää

Perintälain väliaikainen muutos tulee voimaan 1.1.2021

Perintälain väliaikaisen muutoksen tarkoitus on pääasiassa helpottaa niitä yrityksiä, jotka ovat koronakriisin vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Perintälain väliaikainen muutos koskee pelkästään muiden saatavien kuin kuluttajasaatavien perintää. Väliaikaislain aikana esim. yritykselle lähetettävästä maksumuistutuksesta voi vaatia enintään 10 euron kulun.

Lue lisää

Vinkkejä sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistussuhteet muutetaan niin, että yritys ja päätösvalta siirtyy uudelle henkilölle, aiemman omistajan halutessa luopua yrityksestä esimerkiksi eläköityäkseen.

Yrityksen sukupolvenvaihdos eli perhepiirissä tapahtuva omistajavaihdos ei ole mikään harvinaisuus. Tästä johtuen päätimmekin listata ylös muutaman keskeisen asian, joiden avulla sukupolvenvaihdosta voidaan helpottaa.

Lue lisää

Miten hyödyt siitä, että kirjanpitäjäsi tuntee toimialasi?

Tilitoimistoja on joka lähtöön – on alakohtaisia, pienyrittäjiin keskittyviä, yleisosaavia jne. Koska tilitoimistojen vahvuudet sijaitsevat eri osa-alueissa, kannattaa tilitoimistoa valittaessa pitää huolta siitä, että kyseinen tilitoimisto pystyy vastaamaan juuri sinun ja yrityksesi tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa keskitymme siihen, mikä merkitys tilitoimiston alakohtaisella osaamisella on talotekniikka- ja rakennusalan yrityksille.

Lue lisää

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus selkokielisesti

RTV eli rakennusalan tiedonantovelvollisuus selitetään usein hyvin monimutkaisesti, jonka vuoksi halusimmekin avata aiheen lyhyesti ja ytimekkäästi helposti ymmärrettävällä selkokielellä.
Lyhykäisyydessään velvoittaa RTV yrityksiä ja tietyissä tilanteissa myös yksityishenkilöitä ilmoittamaan yhteisten rakennustyömaiden urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle, jotta tiedetään, ketä milläkin työmaalla on työskennellyt ja milloin.

Lue lisää

Seurannan avulla kannattavampia projekteja

Oli yrityksesi tekemät projektit sitten pieniä tai isoja, on seuranta yhtä tärkeää, sillä sen avulla yritys saa käyttöönsä tärkeää tietoa, jonka pohjalta oikeita päätöksiä on helpompi tehdä. Tässä kirjoituksessa avaamme projektiseurannan peruspiirteitä – mitä projekteja kannattaa seurata, mitä projekteissa tulee seurata ja miksi projektiseuranta on tärkeää.

Lue lisää

Hyvä yhteistyö kirjanpitäjän kanssa säästää kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa

Kun kirjanpitäjän ja yrittäjän yhteistyö on toimivaa ja prosessit nykyaikaisia, säästävät molemmat osapuolet aikaa ja rahaa. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, miksi kirjanpitäjän valintaan kannattaa panostaa ja millä keinoin yrityksen ja kirjanpitäjän välistä yhteistyötä voidaan helpottaa. Kun yhteistyö toimii saumattomasti, on se kustannustehokkaampaa niin yrityksen kuin kirjanpitäjänkin näkökulmasta.

Lue lisää

Laskurahoitus – mikä, kenelle, miksi?

Yrittäjänä maksujen odottelu kuulostaa varmasti monille tutulta. Hidas kassan kierto tuo haasteita päivittäiseen tekemiseen, sillä tällöin rahaa ei välttämättä ole silloin, kun sitä tarvittaisiin. Hitaan kassan kierron yleisiä syitä ovat pidentyneet maksuehdot, huonosti maksavat asiakkaat ja hidas laskutusprosessi. Tähän on kuitenkin yksinkertainen ratkaisu – laskurahoitus, jonka avulla rahat saadaan yrityksen tilille huomattavasti nopeammin. Tässä kirjoituksessa käymme tarkemmin läpi, mikä laskurahoitus on, kenelle se soveltuu ja miksi se kannattaa.

Lue lisää

Parempaa kannattavuutta töille – OSA III Seuranta

Mikäli yrityksen toimintaa halutaan kehittää kannattavammaksi, tarvitaan päätöksentekoon relevanttia tietoa. Mikäli seurantaa ei tehdä, etkä tiedä, mikä toimii ja mikä ei, minkä perusteella teet päätöksiä?

Tässä blogisarjan viimeisessä osassa käsittelemme seurannan merkitystä – miksi seuranta kannattaa, mitä kannattaa seurata ja miten seurannasta tehdään helppoa.

Lue lisää

Parempaa kannattavuutta töille – OSA II Toiminnan tehostaminen

Tehokas toiminta työmaalla ja toimistolla koostuu tottakai tehokkaasta työnteosta ja tehokkaista työntekijöistä, mutta tässä kirjoituksessa keskitymme enemmän siihen, mikä merkitys käytössä olevalla toiminnanohjausohjelmistolla ja niihin liittyvillä toimitavoilla on yrityksen tehokkuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen.

Lue lisää

Parempaa kannattavuutta töille – OSA I Hinnoittelu

Tulipa myyntiä kuinka paljon tahansa, on kaiken A ja O kuitenkin tehtyjen töiden kannattavuudessa, sillä se on se joka määrittää, mitä viivan alle jää. Tässä kirjoituksessa keskitymme työn ja tarvikkeiden hinnoittelun merkitykseen – mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä eri työkaluja tähän voidaan hyödyntää, jotta maksimaalinen kate voidaan saavuttaa.

Lue lisää

Miksi lomakkeiden sähköistäminen kannattaa?

Lomakkeet kuuluvat keskeisesti talotekniikka- ja rakennusalan yritysten arkeen. Niiden täyttämiseen ja hallinnoimiseen voi kuitenkin upota turhankin paljon aikaa ja vaivaa, mikäli niitä hoidetaan paperisessa muodossa. Tämänpä takia onkin lomakkeiden sähköistäminen fiksua, sillä näin saadaan niiden hallinasta tehokkaampaa ja mukavampaa. Tässä kirjoituksessa uppoudumme lomakkeiden sähköistämisen tuomiin hyötyihin.

Lue lisää

Tiedätkö, mitä maksat ohjelmistostasi?

Ohjelmistoissa on suuria eroja, mutta niin on myös niiden hinnoitteluissa. Toiset ovat kalliimpia kuin toiset, mikä usein selittyy ohjelmiston sisältämien ominaisuuksien takia. Jotkut ohjelmistot taas ovat vain yksinkertaisesti kalliimpia kuin toiset. Vaikka hinta edellä ei pitäisi koskaan mennä, kannattaa silti tarkistaa, että hinnoittelu on läpinäkyvää ja järkevää ja mikä tärkeintä, että tiedät mitä todellisuudessa maksat. Tiedätkö sinä ohjelmistosi todelliset kulut?

Lue lisää

Mitä hyötyä selainpohjaisuudesta on mobiilikirjauksissa?

Mikäli yrityksesi käytössä on jo mobiilikirjaukset/sähköiset työkirjaukset, on tämä hyvä alku. Mobiilikäyttöinen ohjelmisto ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kyseessä olisi selainpohjainen ohjelmisto. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä eroa näillä on, sekä miten nämä eroavaisuudet vaikuttavat ohjelmiston ja yrityksen tehokkuuteen.

Lue lisää

Näin vältät kuukausittaisen kuittihärdellin

Kuittien hallinta voi viedä yrittäjältä tuntikausia, mikäli tähän ei ole käytössä järkevää toimintamallia ja työkaluja. Monissa yrityksissä kuitit säilytetään edelleen siinä perinteisessä muodossa, jossa kuittien katoamismahdollisuus on suuri, sekä niiden kirjanpitoon saaminen työlästä. Onneksi meillä on tähän, kiitos nykyteknologian, myös fiksumpia ja tehokkaampia vaihtoehtoja. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten kuitteja ensinnäkin tulisi lain mukaan säilyttää ja miten kuittien hallinnasta saadaan tehtyä helppoa, nopeaa ja varmaa.

Lue lisää

Automaation avulla tehokkaampi ostoreskontra

Yrityksen ostotalaskujen hallinta voi viedä yrittäjältä tuntikausia ja koitua valitettavan kalliiksi. Mikäli käytössäsi on jo sähköinen ostoreskontra, hyvä. Tämäkään ei valitettavasti vielä tarkoita, että hommat olisivat niin sanotusti optimaalisessa tilanteessa, sillä ohjelmistoissakin on suuria eroja.

Tässä kirjoituksessa nostamme esiin, mikä vaikutus nykyaikaisuudella ja automatisaatiolla on ohjelmiston helppokäyttöisyyteen ostolaskujen hallinnassa.

Lue lisää

Yrittäjä, olethan valmistautunut 1.4. voimaan astuvaan verkkolaskulakiin? 

Yrittäjä, olethan valmistautunut 1.4.2020 voimaan astuvaan uuteen verkkolaskulakiin?  Jos et, on sinun nyt aika viimein tehdä se. Moni on jo varmasti törmännyt kyseiseen lakiin, mutta mikäli olet juuri se henkilö, jolle uusi laki ei ole vielä täysin auennut tai et ole ryhtynyt toimiin, kannattaa sinun lukea tämä kirjoitus. Tässä kirjoituksessa pyrimme avaamaan mahdollisimman selkokielisesti, mitä tämä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa, mihin se pohjautuu, ketä se koskee ja mitä toimia se sinulta edellyttää.

Lue lisää

Tunnelmia Sähkö Tele Valo Av -messuilta

Viime viikon loppupuoli vierähti Jyväskylässä vuoden 2020 Sähkö Tele Valo AV -messuilla, jonka kävijämäärä ylitti tänä vuonna 13 000 henkilää. Teimme tällä kertaa hieman normaalista poikkeavan päätöksen lähteä messuille ilman omaa fyysistä messuosastoa. Ajatus ja päätös syntyi siitä, että tuotteemme, Evelia, on nykyaikainen ja selainpohjainen, joka mahdollistaa ohjelmiston mukaanottamisen ja käyttämisen paikassa kuin paikassa, laitteella kuin laitteella. Näin ollen oli mukanamme vain padit ja puhelimet ja messut olivat onnistuneet! Blogista pääset lukemaan lisää messutunnelmista.

Lue lisää

Milloin alakohtaiseen ohjelmistoon kannattaa siirtyä?

Oletko perustamassa yritystä tai uusi yrittäjä ja pohdit, milloin alakohtaiseen laskutus- ja töiden hallinta ohjelmistoon kannattaisi siirtyä? Mikäli vastasit kyllä, tämä kirjoitus on juuri sinulle.

Monet perustelevat itselleen, ettei yritystoiminnan alussa ole vielä kannattavaa pistää rahaa laajaan alakohtaiseen ohjelmistoon, sillä sen toiminnoille ei tietämättömyyden takia oikeastaan nähdä vielä tarvetta.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi, miksi kunnollisen ohjelmiston hankinta on kannattavaa jo yrityksen alkutaipaleella ja miksi sitä ei tulisi nähdä kuluna, vaan pikemminkin sijoituksena yritystoimintasi tehostamiseen. 

Lue lisää

Kuka maksaa paperitöihin kuluneen aikasi?

Kuka maksaa paperitöihin kuluneen aikasi – sinä vai asiakkaasi? Teetkö paperityöt työpäivien ulkopuolella – iltaisin tai viikonloppuisin niihin kuluneita työtunteja keneltäkään laskuttamatta? Ellet ole aiemmin pohtinut tähän muuta vaihtoehtoa, voisi olla hyvä aika ottaa hetki ja lukea tämä kirjoitus aiheesta, antamaan sinulle todennäköisesti uudenlaista perspektiiviä asioihin, joiden avulla voit tehostaa yrityksesi toimintaa niin, että kaikki paperityöt eivät jäisi sinne työpäivien ulkopuolelle ja osasta niistä voisit myös laskuttaa asiakkaitasi – täysin oikeutetusti.

Lue lisää

Näin onnistut ohjelmiston vaihdon läpiviennissä tehokkaasti

Ohjelmiston vaihto tuo aina mukanaan uusia toimitapoja ja vaihdon onnistumiseen vaikuttaa suuresti myös yrityksen työntekijöiden motivaatio opetella nämä uudet käytännöt. Monissa yrityksissä ollaan totuttu käyttämään kynää ja paperia tarvikkeiden ja tuntien merkitsemiseen ja mobiiliversioon siirtyminen voi aluksi tuntua suurelta muutokselta. Vaikka työnantajalla onkin oikeus määrätä toimitavat ja työkalut, joita yrityksessä käytetään, voidaan uuden ohjelmiston käyttöönottoprosessia kuitenkin helpottaa monin eri keinoin. Tämä onkin erittäin tärkeä asia, sillä kun vaihtoprosessi vaatii kaikkien osallistumista ja panosta, jotta uudesta ohjelmistosta saadaan kaikki hyödyt irti mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää tehdä se mahdollisimman fiksulla tavalla.

Lue lisää

5 Vinkkiä, miten voisit tehostaa yrityksesi arkea ohjelmiston ja automatisoinnin avulla

Usein törmätään tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta on kasvanut, mutta yrityksen ohjelmistot eivät kuitenkaan ole kehittyneet kasvun mukana. Toinen yleinen tilanne on se, että ajatellaan yrityksen toiminnan olevan liian pientä minkään laajempien ohjelmistojen käytölle. Tämä johtuu useimmiten siitä, ettei nähdä ohjelmiston tuomia etuja, vaan tuijotetaan pelkästään hintaa ja nähdään se pelkästään kuluna eikä sijoituksena.

Lue lisää

Verkkolaskutukseen siirtyminen. Mikä, miten ja miksi? – Osa II

Verkkolaskutuksen avulla päästään eroon turhasta paperien pyörittelystä ja vältytään inhimillisiltä virheiltä. Näin säästetään niin laskuttajan kuin laskun vastaanottajan aikaa ja rahaa. Tämän tulisikin jo riittä syyksi, miksi verkkolaskutukseen kannattaa siirtyä.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin verkkolaskutukseen liittyvää yleistä sanastoa, miten verkkolaskutus käytännössä toimii ja miten siihen voidaan siirtyä. Tässä kirjoituksessa keskitymme tarkemmin syihin, miksi verkkolaskutukseen kannattaa siirtyä.

Lue lisää

Mitä jos pääsisit eroon piuhoista ja papereista?

Olisiko aika päästä eroon piuhoista ja papereista? Selainpohjainen ohjelmisto mahdollistaa ohjelmistoon kirjautumisen missä ja milloin tahansa laitteesta riippumatta. Enää ei tarvitse kirjata asioita paperille tai välttämättä edes raahata kannettavaa tietokonetta työmaalle, kun esim. tabletit ja älypuhelimet mahdollistavat käytön myös suoraan työmaalla. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi edut, joita saavutat selainpohjaisella Evelialla.

Lue lisää

Verkkolaskutukseen siirtyminen. Mikä, miten ja miksi? – Osa I

Verkkolaskutus on yleistynyt paljon varsinkin yritysten keskuudessa viime vuosien aikana. Yksinkertaisuudessaan verkkolaskutuksen avulla päästään eroon paperisten laskujen lähettämisestä, mikä säästää laskuttajan aikaa, sekä on myös se edullisempi vaihtoehto. Tässä blogisarjassa käydään läpi verkkolaskutukseen liittyvää yleistä termistöä, miten verkkolaskutus toimii ja miten siihen voidaan siirtyä. Kerromme myös esimerkein, miksi verkkolaskutus kannattaa ja miksi siihen kannattaa siirtyä, oli sitten pieni tai isompi yritys. Blogisarjan ensimmäisessä osassa keskitymme tarkemmin siihen, mitä verkkolaskutus on ja miten siihen siirtyminen käytännössä tapahtuu.

Lue lisää

Miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan? – OSA II

Ostolaskujen avulla voidaan helpottaa ja tehostaa koko laskuprosessia tarvikehankinnasta myyntilaskutukseen. Oletko joskus pohtinut, miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan? Tai miksi ostolaskut kannattaa vastaanottaa sähköisessä muodossa? Tässä blogitekstisarjassa käsittelemme, miten ostolaskuja voidaan hyödyntää Evelialla ja miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan. OSA I käsiteli yleisiä syitä, miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan ja nämä syyt pähkinän kuoressa ovat yrityksen saama ajallinen ja rahallinen säästö.

Lue lisää

Miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan? – OSA I

Ostolaskut eli ostot tarkoittavat niitä laskuja, jotka sisältävät tuotteita, jotka ostetaan tavarantoimittajilta ja jotka on tarkoitus myydä asiakkaille, sekä muita laskuja kuten esim. yrityksen muut kulut kuten puhelinlaskut. Ostolaskujen avulla voidaan helpottaa ja tehostaa koko laskuprosessia tarvikehankinnasta myyntilaskutukseen. Oletko joskus pohtinut, miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan? Tai miksi ostolaskut kannattaa vastaanottaa sähköisessä muodossa? Seuraavassa blogitekstisarjassa tulemme käsittelemään, miten ostolaskuja voidaan hyödyntää Evelialla ja miksi ostolaskut kannattaa sisällyttää laskutusohjelmaan.

Lue lisää

Yleisohjelmisto vs. alakohtainen ohjelmisto

Laskutusohjelmistoja on olemassa joka lähtöön. On yleisohjelmistoja ja alakohtaisia ohjelmistoja, mutta mitä eroa näillä ohjelmistoilla on?

Yleisohjelmistot on luotu puhtaasti kaikkien alojen yritysten laskutukseen eikä näistä yleensä löydy eri aloille tärkeitä ominaisuuksia. Yleislaskutusohjelmistoja voidaan toki käyttää melkeinpä millä tahansa alalla, mutta onko se kannattavaa?

Lue lisää

Jos ohjelmiston opettelu kestää yli vuoden, olisiko syytä vaihtaa helppokäyttöisempään?

Edellisissä blogiteksteissämme keskityimme ohjelmiston vaihtoprosessiin ja mitä apuja yrityksen kannattaa hyödyntää, jotta vaihto ja uuden ohjelmiston opettelu sujuisi mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Tärkeitä apuja ovat asiakaspalvelu ja koulutus, mutta entä jos nämä avut on hyödynnetty eikä ohjelmiston käyttö siltikään oikein suju? Tässä tullaankin siihen, että ohjelmistojen käytettävyydessä on suuria eroja. Siksi kysynkin: jos ohjelmiston opettelu kestää yli vuoden, olisiko syytä vaihtaa helppokäyttöisempään?

Lue lisää

Miksi käyttöönottokoulutus kannattaa?

Edellisessä blogitekstissä keskityimme ohjelmistotalojen tarjoamiin tukipalveluihin vaihtoprosessin aikana ja sen jälkeen. Asiakaspalvelu on olemassa asiakasta varten ja sen tarkoituksena on olla ohjelmiston opettelun ja käytön tukena. Asiakaspalveluun toivommekin soitettavan mahdollisimman alhaisella kynnyksellä. Kuitenkin uuden ohjelmiston käyttöönottoon tarjoamme myös kustannustehokkaampaa tapaa, nimittäin koulutusta.

Lue lisää

Uuden ohjelmiston opettelu sujuu, kun se tehdään yhdessä

Olemme tehneet Evelia-ohjelmiston aktiivista myyntityötä nyt noin neljä kuukautta ja ehdottomasti yleisin vasta-argumentti uuden ohjelmiston hankinnalle on ajan puute. Käyttöönotto ja etenkin uuden ohjelmiston opettelu koetaan usein hyvin hankalaksi ja vaivalloiseksi. Lue blogistamme, miten siitä voisi tehdä helpompaa.

Lue lisää

Miten laskutusjärjestelmällä voidaan tehostaa kassan kiertoa?

Usein puhutaan siitä että kassa ei kierrä ja laskuja tarvitsee muistutella, joko omasta toimesta tai ulkoisen toimijan harteita käyttäen. Toimintamalli ei ole väärä, mutta jos asiaa tarkastellaan koko laskutuksen elinkaaren ajalta katsoen niin lähes aina se syy johtuu jostain muusta kuin loppuasiakkaan maksuhaluttomuudesta.

Lue lisää

Miten kohdelähtöisyys voisi helpottaa töiden johtamista ja hallinnoimista?

Edellisessä artikkelissa kirjoitimme siitä, miten ohjelmistoja ei enää käytetä pelkkään laskuttamiseen, vaan myös kaikkiin laskuttamista edeltäviin toimintoihin. Tämän myötä laskutettava asiakas ei enää ole ohjelmiston käyttäjien kannalta keskiössä vaan laskutusta edeltävissä toiminnoissa useilla aloilla kohde on se, joka merkitsee.

Lue lisää

Miten kohdelähtöisyys voisi helpottaa työtä kentällä?

Laskutettava asiakas ei enää ole ohjelmiston käyttäjien kannalta keskiössä vaan laskutusta edeltävissä toiminnoissa useilla aloilla kohde on se, joka merkitsee. Tässä kirjoituksessa avaamme hiukan näkökulmaa siitä, mitä lisäarvoa ja käytännön helpotusta kohdelähtöinen ohjelmisto voisi tarjota asentajille, joiden työt keskittyvät pääsääntöisesti itse töiden suorittamiseen kentällä.

Lue lisää

Asiakaslähtöisestä ohjelmistosta kohdelähtöiseen?

Oletko ikinä miettinyt, miksi ohjelmistoissa töitä ja
laskuja käsitellään aina asiakkaan näkökulmasta. Entä oletko koskaan miettinyt tai kaivannut jotain muuta lähestymistapaa?

Kun ohjelmistoja alettiin ottaa yleisesti yrityskäyttöön, niiden käyttö rajoittui toimistolle ja keskittyi puhtaasti laskutukseen ja kirjanpitoon. Nykyään kaikki nämä laskutusta edeltävät toiminnot, jotka tehtiin ennen paperia ja kynää käyttäen, voidaan tehdä suoraan ohjelmistojen avulla.

Lue lisää

Ohjelmiston vaihto Osa III – Valmistautuminen ohjelmiston vaihtoon

Ohjelmiston vaihtaminen. Kuinka kauan se kestää ja mitä kaikkea minun pitäisi ottaa huomioon? Ohjelmiston vaihtaminen on oikeasti nopea ja kivuton projekti, kun se osataan suunnitella hyvin. Ohjelmistotalot tekevät ohjelmistonvaihtoja viikottain ja ovat siinä ammattilaisia. Kun prosessi käydään huolella yhdessä läpi ennen itse vaihtoa, turhat jännittämiset voi unohtaa. Tässä blogitekstisarjassa avaamme, ohjelmiston vaihtoon liittyviä ajatuksia.

Lue lisää

Ohjelmiston vaihto Osa II – Hankinnan valmistelu

Laskutusohjelma, Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Välillä sitä vihaa ja välillä taas rakastaa, mutta kun ohjelmiston kanssa kulutettu ylimääräinen aika alkaa nakertaa jo tuottavuutta, eikö olisi aika tutkia muita vaihtoehtoja?

Tässä blogitekstisarjassa avaamme, ohjelmiston vaihtoon liittyviä ajatuksia. Käymme läpi yleisimmät tabut ohjelmistonvaihtoon liittyen, kerromme, miten pääset alkuun vaihtamisprosessissa ja lopuksi kuvaamme vaihtamisprosessin kulun.

Lue lisää

Ohjelmiston vaihto Osa I – Ohjelmiston vaihtamisen tabut

Laskutusohjelma, Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Välillä sitä vihaa ja välillä taas rakastaa, mutta kun ohjelmiston kanssa kulutettu ylimääräinen aika alkaa nakertaa jo tuottavuutta, eikö olisi aika tutkia muita vaihtoehtoja?

Tässä blogitekstisarjassa avaamme, ohjelmiston vaihtoon liittyviä ajatuksia. Käymme läpi yleisimmät tabut ohjelmistonvaihtoon liittyen, kerromme, miten pääset alkuun vaihtamisprosessissa ja lopuksi kuvaamme vaihtamisprosessin kulun.

Lue lisää

Yleisimmät kompastuskivet matkalla sähköisiin työkirjauksiin. Osa I – Ohjelmiston hankinta

Harkitseeko yrityksesi sähköisten työmääräintenkäyttöönottoa työmailla? Kirjoitimme kaksiosaisen blogitekstin yleisimmistä kompastuskivistä matkalla sähköisiin työkirjauksiin. Ensimmäisessä osiossa käsittelemme päätöstä ohjelmiston hankinnasta ja toisessa osiossa ohjelmiston kokeiluvaihetta.

Kaksi yleisintä kompastuskiveä sähköisten työmääräinten käyttöönottopäätöksessä ovat työntekijöiden muutosvastarinta sekä ajatus tulevista lisäkustannuksista. Ohjelmistojen ja toimintamallien tarkoituksena on kuitenkin tukea yrityksen toimintaa pidemmällä aikavälillä ja oiken toteutettuna niiden avulla voi säästää huomattaviakin määriä aikaa ja rahaa.

Lue lisää

Mitä sähköinen toiminnanohjaus pitää sisällään, ja miten yritykseni hyötyy siitä?

Edellisessä Blogikirjoituksessa kävimme läpi, mitä sähköinen toiminnanohjaus ja yleisesti pilvipohjaisuus tarkoittavat.

Tässä tekstissä pureudumme vielä syvemmin sähköisen toiminnanohajuksen eri osa-alueisiin ja kerromme mitä hyötyä niistä yritykselle on.

Monet yritykset kirjaavat edelleen työtilaukset ruutuvihkoon, lappujen kulmiin tai paperisille työmääräinlomakkeille. Vihossa työt pysyvät tallessa, mutta silloin työt on kirjattu ylös vain yhteen paikkaan. Lappuja taas on helppo jakaa asentajille, mutta niihin sisältyy aina riski paperin katoamisesta.

Lue lisää

Miksi sähköisestä toiminnanohjauksesta puhutaan ja mitä tarkoittaa selainpohjaisuus?

Tänä päivänä melkein jokaisella ihmisellä on päivittäin mukana matkapuhelin ja sen mukana internet. Kuitenkin moni yrittäjä sitoo vielä itsensä toimistolle tai työpisteeseen tehdessään töihin liittyviä päivittäisiä hommia. Töiden tiedot on tallennettu papereita pursuaviin mappeihin, vaikka ohjelmistoon tallennettuina ne löytyisivät muutamalla hakusanalla. Eikö olisi kätevää hyödyntää internetin mahdollisuuksia myös yrityksen päivittäisten asioiden hoitamisessa?

Lue lisää