fbpx

Starttiraha tukee aloittavaa yrittäjää 

Yritystoiminnan alussa on usein tarpeellista saada tukea myös henkilökohtaisen toimeentulon turvaamiseen. Starttiraha on tärkeä tuki aloittavalle yrittäjälle, sillä se kattaa yrittäjän omia elinkustannuksia yritystoiminnan alkuvaiheilla. Starttirahaan liittyy monia huomioitavia asioita, jotka saattavat mietityttää uutta yrittäjää. Tästä blogikirjoituksesta saat vastaukset yleisimpiin starttirahaa koskeviin kysymyksiin. 

Mikä starttiraha?

Starttiraha on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki aloittavalle yrittäjälle. Tuki edistää uutta yritystoimintaa ja kannustaa jatkamaan mahdollisesta epävakaasta alusta huolimatta. Starttiraha on tarkoitettu ennen kaikkea yrittäjän omiin elinkustannuksiin – ei varsinaiseen yrityksen rahoitukseen. 
Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen, ja sen määrä on 37,21 euroa päivässä eli n. 740 euroa kuukaudessa. Starttiraha on veronalaista tuloa, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Tukea haetaan kuuden kuukauden jaksoissa, ja sitä voi saada enintään 12 kuukaudelle, jonka aikana yritystoiminnan on arvioitu käynnistyvän ja vakiintuvan tarpeeksi.

Miksi starttirahan hakeminen on järkevää?

Starttirahan hakeminen kannattaa, sillä yritystoiminnan alussa tarvitaan useimmiten investointeja, jotta yritys voi kasvaa. Näin ollen kaiken sisään tulevan rahan nostaminen henkilökohtaisiin elinkustannuksiin ei ole järkevää.  
Vaikka siis kyseessä ei ole rahallisesti kovin suuri tuki, se voi olla merkittävässä osassa yrityksen alkutaipaleella, kun ensimmäisinä kuukausina yrittäjällä ei useinkaan ole mahdollisuutta nostaa palkkaa itselleen.

Kuka voi hakea starttirahaa ja millä ehdoilla?

Starttirahan hakemiseen liittyy tiettyjä ehtoja, joita TE-toimisto arvioi kunkin aloittavan yrittäjän kohdalla. Ensinnäkin starttirahan saamisen edellytyksenä on, että hakijan täytyy olla päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä henkilö. Päätoimiseksi yrittäjäksi voi siirtyä

Koska starttiraha on harkinnanvarainen tuki, hakemus on syytä tehdä huolella. Starttirahahakemuksissa arvioidaan muun muassa sitä, onko alueellasi jo paljon tarjontaa kyseisellä alalla, ja millainen uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnallasi on. Näin ollen on tärkeää miettiä, mitä uutta tai erilaista yritykselläsi on tarjota. Kilpailuilla aloilla, kuten talotekniikka- ja rakennusaloilla, on muutenkin tärkeää miettiä aktiivisesti niitä keinoja, joilla uusia asiakkaita hankitaan erityisesti yritystoiminnan alussa.

Kun haet starttirahaa, huomioi, että tuen saamiselle on myös esteitä, kuten

  • hakijan maksuhäiriöt
  • kohtuullinen toimeentulo jo heti yritystoiminnan alussa tai
  • muu tulo, kuten palkka tai sosiaaliturvaetuudet.

Miten haen starttirahaa?

Starttirahan hakemisessa täytyy ottaa huomioon monta seikkaa, ja lisäksi hakuprosessiin kannattaa varata reilusti aikaa. Ennen starttirahan hakemista, tee liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma. Valmiin pohjan löydät täältä.

Liiketoimintaidean täytyy olla potentiaalinen päätoiminen tulonlähde tulevaisuudessa, sillä starttirahaa ei myönnetä kannattamattomalle liiketoiminnalle. Apua starttirahan hakemiseen ja laskelmien tekemiseen saat lähimmältä Uusyrityskeskukselta. Suunnitelmiin kannattaa panostaa, sillä ne kertovat paljon siitä, kuinka sopiva olet yrittäjäksi. 

Tärkeä huomio starttirahan hakemisessa on se, että yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen tuen päätöstä. Yritystoiminnan aloittamiseksi voidaan laskea esimerkiksi verkkosivujen avaaminen. Ota siis selvää TE-palveluista, mitkä asiat he katsovat toiminnan aloittamiseksi, ja näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä. 

Varsinaisen starttirahahakemuksen voi helpoiten täyttää sähköisesti TE-palveluiden. Oma asiointi -palvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyä. Hakemukseen liitetään myös liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa siitä, kun kaikki tiedot ja asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. 

Muut tuet yrittäjälle

Starttiraha on tarkoitettu aloittavalle yrittäjälle. Yrittäjän on kuitenkin mahdollista saada myös muita tukia yritystoimintansa avuksi:

Palkkatuki on tarkoitettu työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi. Harkinnanvaraista palkkatukea voidaan myöntää myös esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen. Lue lisää palkkatuen kriteereistä täältä.

Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, joka voidaan myöntää johonkin selvästi rajattuun kehittämishankkeeseen. Huom. yritys rahoittaa hankkeesta vähintään puolet, joten yrityksellä täytyy olla riittävästi resursseja. Lue lisää kehittämisavustuksen kriteereistä täältä.

Maaseudun yritystukia voivat saada yritykset, jotka perustetaan maaseudulle. Tuen myöntää paikallinen ELY-keskus tai Leader-ryhmä. Lue lisää maaseudun yritystuista täältä.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa