fbpx

Toiminimen ja osakeyhtiön erot

Yritystä perustettaessa, on yksi ensimmäisistä päätöksistä yritysmuodon valinta. Valintaan vaikuttaa monet eri tekijät, eikä suoraa ohjeistusta pystytä näin ollen sanomaan, mikä yritysmuoto kellekin sopii. Aloittavan yrittäjän mahdolliset yritysmuodot ovat esimerkiksi toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta.

Tässä kirjoituksessa sukellamme kahden hyvin yleisen yritysmuodon, toiminimen ja osakeyhtiön, ominaisuuksiin sekä eroihin.

Toiminimi lyhyesti

Toiminimi, virallisesti yksityinen elinkeinoharjoittaja, on yritysmuoto, jonka perustaminen on melko helppoa. Olennaista kyseiselle yritysmuodolle on se, että siinä toimitaan yksityishenkilönä eli esimerkiksi kaikki yrityksen kautta tehdyt tienestit ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa.Toiminimellä yrityksen ”omistajuus” kuuluu vain yhdelle henkilölle, mutta yritykseen voidaan sijoittaa esimerkiksi puolison ja yrittäjän yhteistä varallisuuttaan. Toiminimi rekisteröidään kuitenkin aina vain yhden henkilön nimiin.

Osakeyhtiö lyhyesti

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jossa toisin kuin toiminimessä, yhtiö on erillinen oikeushenkilö yrittäjästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä ei ole, samalla tavalla kuin toiminimellä toimiessa, henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista. Osakeyhtiön voi perustaa joko yksin tai yhdessä yhden tai useamman henkilön kanssa.

Toiminimen ja osakeyhtiön erot

Toiminimi ja osakeyhtiö eroavat toisistaan monin eri tavoin. Eroja löytyy esimerkiksi aloituskustannuksissa, yrittäjän henkilökohtaisessa vastuussa, verotuksessa, palkanmaksussa, sekä omistuspohjan ja sen laajenemisen mahdollisuuksissa. Tämän lisäksi eroja löytyy toki myös monia muita.

💰 Erot aloituskustannuksissa

Toiminimi = Toiminimenaloituskustannuksiin kuuluu yleensä rekisteröinti kaupparekisteriin, joka maksaa vuonna 2021 60€. On kuitenkin hyvä huomioida se, että toiminimen rekisteröiminen kaupparekisteriin ei ole välttämätöntä kaikissa tilanteissa, vaikkakin kannattavaa. Lue lisää toiminimen perustamisilmoituksesta.

Osakeyhtiö = Osakeyhtiön perustaminen on hieman kalliimpi kuin toiminimen. Aiemmin osakeyhtiön perustamiseen vaadittiin vähintään 2500€ alkuosakepääomaa, joka ei kuitenkaan enää vuoden 2019 heinäkuusta lähtien ole ollut pakollista. Ainoa perustamiskustannus on kaupparekisteriin ilmoittautuminen, joka verkossa tehtynä maksaa 275€. Koska osakeyhtiön perustamisesta on tullut huomattavasti aiempaa edullisempaa, on osakeyhtiön perustamisen kynnys laskenut. Lue lisää osakeyhtiön perustamisilmoituksesta.

⚖️ Erot yrittäjän henkilökohtaisessa vastuussa ja velvoitteissa

Toiminimi = Toiminimellä toimiva yrittäjä toimii yksityishenkilönä ja vastuun näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä on henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista. 

Osakeyhtiö = Osakeyhtiö on yrityksen kasvaessa tai toiminnan ollessa isompaa, usein se ”turvallisempi vaihtoehto”, sillä tässä yritysmuodossa yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista samalla tavalla kuin toiminimiyrittäjä. Osakeyhtiössä yrittäjä on henkilökohtaisessa vastuussa vain sijoittamansa pääoman määrään asti.

💸 Erot palkanmaksussa ja verotuksessa

Toiminimen ja osakeyhtiön yksi suurimmista eroista löytyy palkanmaksusta ja verotuksesta. 

Toiminimi = Toiminimiyrittäjän tulot ovat yhtä yrityksen tulojen kanssa. Toisin sanoen toiminimiyrittäjä ei maksa itselleen palkkaa, vaan hän maksaa ansiotuloveroja yrityksen tekemästä tuloksesta ja rahat ovat ”vapaasti” yrittäjän käytössä. Toiminimellä toimiessa yrittäjän veroprosentti määräytyy progressiivisesti, jonka vuoksi suureksi kasvanut liikevoitto voi olla yksi syy yritysmuodon vaihdokseen.

Osakeyhtiö =

Osakeyhtiön rahat eivät ole täysin samalla tavalla yrittäjän käytössä kuin toiminimellä toimiessa. Rahaa saa toki nostettua yrittäjän tilille niin palkkana, josta yrittäjä maksaa ansiotuloveroja kuin myös osinkoina, joista yrittäjä maksaa pääomatuloveroa erillisten osinkoverotusta koskevien säännösten mukaan. Verraten toiminimeen, on osakeyhtiössä rahan ”ottaminen” yrityksestä selkeästi byrokraattisempi prosessi. Toisin sanoen, osakeyhtiön tililtä ei voi vain nostaa rahaa yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön niin kuin toiminimellä voi.

Kuten jo mainittu, maksaa yrittäjä veroja mahdollisesta omasta palkastaan sekä osingoista. Tämän lisäksi itse yritys maksaa mm. seuraavia veroja:

  • Yhteisöveroa eli yhteisön tuloveroa, joka maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Vuonna 2021 yhteisöveroprosentti on 20%.
  • Ennakkoveroa eli verottajalle maksetaan ennakkoveroa yrityksen arvioidun tuloksen mukaisesti. (Huom! Ennakkovero ja yhteisövero ovat käytännössä sama asia. Ennakkoveroilla tarkoitetaan yhteisöveroa, joita yritys maksaa ennakkoon jo tilikauden aikana. Maksetun ennakkoveron määrä tarkastetaan lopullisessa verotuksessa ja mikäli yritys on maksanut sitä liikaa, saa se palautuksia, kun taas mikäli ennakkoveroa on maksettu liian vähän, joutuu yritys maksamaan lisäveroa.)
 
Huom! Näiden yrityksen tulokseen perustuvien verojen lisäksi yrityksille kuuluu myös muita veroja, kuten esimerkiksi arvonlisävero.

👥 Erot omistuspohjan mahdollisuuksissa

Toiminimi = Toiminimen omistuspohjan laajentaminen on hyvin paljon rajoitetumpaa kuin osakeyhtiön. Toiminimellä toimiessa omistusta voidaan periaatteessa jakaa vain yrittäjän puolisolle. Toisin sanoen, osuuden myyminen yrityksestä ei ole mahdollista.

Osakeyhtiö = Osakeyhtiössä voi olla yksi tai useampi omistaja. Osakeyhtiö toimii hyvin esimerkiksi omistuspohjan laajetessa, sillä uusien osakkeenomistajien tai rahoittajien mukaan ottaminen on melko helppoa.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa