fbpx

Osingonjako listaamattomassa osakeyhtiössä

Yrittäjä ei voi nostaa osakeyhtiöstä rahaa samoin periaattein kuin yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimiyrittäjä yrityksestään voi. Osakeyhtiöstä voidaan kuitenkin nostaa rahaa, joko palkkana, kilometrikorvauksina, päivärahoina tai osinkoina.

Tässä kirjoituksessa tutustumme tarkemmin osinkoihin – mitä ne ovat, miksi ja milloin niitä voidaan maksaa, sekä miten osinkoja verotetaan.

Huomoithan, että tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan osingonjakoa yleisellä tasolla pelkästään listaamattoman osakeyhtiön näkökulmasta. Osingonjako on aina yrityskohtainen asia, johon vaikuttaa monet eri tekijät, jonka vuoksi tässä kirjoituksessa asiat on yksinkertaistettu.

Mikä on osinko?

Osinko on yrityksen omistajille jakama voitto-osuus osakeyhtiön tekemästä tuloksesta. Toisin sanoen, osinko on yksi tapa nostaa rahaa osakeyhtiöstä omistajan käyttöön.

Lue lisää osingoista Osakeyhtiölaista.

Milloin osinkoa voidaan jakaa?

Osinkoa voidaan jakaa ympärivuoden esimerkiksi kerran vuodessa, kvartaaleittain tai halutessa vaikkapa joka kuukausi. Varsinaisen osingon lisäksi voidaan myös päättää jaettavan lisäosinkoa. Osingonjaosta päätetään aina yhtiökokouksessa, mutta kuitenkin vasta kun viimeisin tilinpäätös on vahvistettu, jotta vapaan pääoman määrä on selvillä.

Jotta osinkoa voidaan jakaa, tulee yrityksen olla tehnyt tulosta sen verran, ettei osingonjako aiheuta yritykselle maksukyvyttömyyttä. Tuloksen ei kuitenkaan ole tarvinnut kertyä viimeisimmästä tilikaudesta, mikäli aiemmalta/aiemmilta tilikausilta on jäänyt käyttämätöntä vapaata pääomaa.

Miksi osinko?

Kuten aiemmin mainittu voidaan listaamattomasta osakeyhtiöstä nostaa rahaa esimerkiksi palkkana, osinkoina tai niiden yhdistelmänä, mutta mihin osinkoa tarvitaan, kun rahat saa nostettua vaikka pelkkänä palkkanakin? Tähän on selkeä syy ja se on osinkojen ja palkan verotukselliset erot. Koska palkka ja osingot verotetaan eri tavoin, voi olla kannattavampaa nostaa pelkkää osinkoa tai osinkoa palkan lisäksi.

Yksinkertaistettuna = mikäli puhutaan suuremmista rahasummista, voi palkan progressiivinen asiotulovero nousta selkeästi suuremmaksi kuin mitä se palkan ja osinkojen yhdistelmänä tai pelkkänä osinkona nousisi. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä myöskin pääomatulojen verotuksessa astuu progressivisuus kehiin tietyn pisteen kohdalla.

Näiden tekijöiden vuoksi yleinen kysymys yrittäjien kesken onkin usein, palkka vai osinko – kumpi ja/tai missä suhteessa näiden nostaminen on verotuksellisesti järkevää? Tähän ei kuitenkaan ole yksiselitteistä vastausta, sillä asia on aina tapauskohtainen ja se selviää vain hyvällä verosuunnittelulla.

Osinkojen verotus

Kun osinkoja nostetaan listaamattomasta osakeyhtiöstä, verotetaan osingon vastaanottajalta ne pääoma- ja/tai ansiotulona, riippuen osingon määrästä ja yhtiön nettovarallisuudesta. Olennainen asia osinkojen verotuksessa on osakkeen matemaattinen arvo, joka selkokielellä on nettovarallisuus jaettuna osakkeiden määrällä.

Osinkojen verotuksen pääperiaatteet voidaan jakaa kahteen tämän matemaattisen arvon mukaan:

1. Osingonjako alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta

Jos saamasi osingon määrä on enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, puhutaan pääomatulo-osingosta.

Kun pääomatulo-osinko on enintään 150 000 euroa, siitä

  • 25 % on veronalaista pääomatuloa
  • 75 % on verotonta tuloa.

Osingon 150 000 euroa ylittävästä osasta

  • 85 % on veronalaista pääomatuloa
  • 15 % on verotonta tuloa.

2. Osingonjako yli 8% matemaattisesta arvosta

Jos saamasi osingon määrä on yli 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, yli menevää osaa kutsutaan ansiotulo-osingoksi. Ansiotulo-osingosta

  • 75 % on veronalaista ansiotuloa
  • 25 % on verotonta tuloa

 

Lue lisää Osinkojen verotuksesta.

Evelia Tilit apunasi, kun tarvitset asiantuntevaa verosuunnittelua

Osinkojen jakaminen on aina yrityskohtainen asia, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Tämän vuoksi osingonjaon suunnittelussa ja toteuttamisessa onkin hyvä aina hyödyntää alan osaavaa asiantuntijaa. Me Evelia Tileillä olemme apunasi kaikenlaisissa veroasioissa, kuten myös osinkoihin liittyvissä asioissa.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa