fbpx

REFERENSSIT

Yrittäjän vaihdos tarjosi täydellisen hetken yrityksen taloushallinnon ja toiminnanohjauksen uudistamiselle

Jo reilu kolmekymmentä vuotta toiminut LVI-Kallavedenputki Oy koki omistajavaihdoksen vuonna 2020, jolloin uudeksi yrittäjäksi ryhtyi Joni Madetoja. Yrittäjän vaihdos tarjosikin täydellisen hetken yrityksen taloushallinon ja toiminnanohjauksen uudistamiselle ‘’Ensimmäinen ajatus yrittäjäksi ryhdyttyäni tähän firmaan, oli että taloushallinto täytyy saada helpommaksi ja sujuvammaksi hallinnoida. Evelian myötä taloushallintomme uudistuikin kertaheitolla, kun siirryimme täysin sähköisiin myynti- ja ostolaskuihin. Paperia meillä ei juuri lainkaan enää pyöritellä.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Sujuvan yrittäjä-arjen saavuttaminen helppoa, kun tukena on oikeat työkalut

Yrityksen perustaja, Leino Häkli, aloitti yrittäjäuransa vuoden 2022 tammikuussa. Yksi ensimmäisistä hankinnoista oli taloushallinnon ohjelmisto, joksi valikoitui Evelia. ’’Se, mikä minulla oli tavoitteena yrittäjäksi lähtiessä, oli että ne toimistohommat sujuisivat helposti ja nopeasti, ettei iltaisin ja viikonloppuisin tarvitsisi istua useita tunteja toimiston penkillä.’’ Leinon mukaan, arki on lähtenyt rullaamaan mukavasti Evelian kanssa. Asiat saadaan hoidettua tehokkaasti, eikä hallintopuolen työt syö kaikkea yrittäjän vapaa-aikaa. Toisin sanoen, yrittäjän arki on muodostunut juuri sellaiseksi kuin oli tavoitteenakin.

LUE ASIAKASTARINA »

Oikealla ohjelmistolla saumaton yhteistyö

Kuusamon LVI-Palvelu Oy on syksyllä 2018 perustettu noin kymmenkunta henkilöä työllistävä LVI-alan yritys. Ohjelmistovaihdon yhdeksi tärkeimmistä kriteereiksi muodostui saumaton toimivuus olemassa olevan luottokirjanpitäjän kanssa. Myös laskutuksen ja myyntireskontran sujuvampi hoito oli tärkeyslistan kärjessä. Yhteistyö luottokirjanpitäjän kanssa sujuu yrittäjällä edelleen saumattomasti myös ohjelmiston vaihdon myötä. Tämän lisäksi Evelian integraatiokumppanin Noja Rahoituksen laskurahoituspalvelun ansiosta yrittäjä on saanut aiempaa tasaisemman ja varmemman kassankierron.

LUE ASIAKASTARINA »

Evelialla helpotusta hallinnon työtaakkaan 

Tilamestarit Oy:n liiketoiminta lähti melko hurjaan kasvuun yhtiömuodon muutoksen jälkeen, jolloin liiketoimintasuunnitelmasta tehtiin aiempaa huomattavasti tavoitteellisempi. Vanha laskutusohjelma ei enää vastannut yrityksen muuttuneen ja kasvaneen liiketoiminnan tarpeisiin, jonka johdosta he päätyivät vaihtamaan heidän tarpeita paremmin vastaavaan Eveliaan. Evelian myötä Tilamestareilla on pystytty järkeistämään töiden roolituksia aiempaan verraten, josta on ollut suuri apu hallinnon työtaakkaan.

LUE ASIAKASTARINA »

Evelialla saa vapaa-aikaa hyvällä hinnalla

Kuten moni muu yrittäjä, aloitti Petteri Mäkinen yrittäjäuransa ensin kevyellä yleislaskutusohjelmistolla, joka kuitenkin sai astua sivuun työmäärän kasvaessa. Petten Sähköllä etsittiin ’’sitä oikeaa ohjelmistoa’’ jokunen aika, mutta vihdoin vuonna 2019, löysi Evelia ja yrittäjä toisensa. Eveliasta onkin tullut korvaamaton työkalu, joka on tuonut yritykselle monia uusia mahdollisuuksia, joiden ansiosta laskuttaminen ei enää vie puoliakaan siihen aiemmin käytetystä ajasta. ’’Enää minun ei tarvitse viikonloppuna tehdä viittäkymmentä laskua, kun ne on tehty viikon mittaan jo valmiiksi. Nykyään viikonloput onkin käytettävissä siihen, mihin ne kuuluukin käyttää; vapaa-aikaan.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Uuden ohjelmiston mukana tuli mielenrauha

Vauhtivirralla lähdettiin vaihtamaan ohjelmistoa puhtaasti aiemman ohjelmiston vanhanaikaisuuden vuoksi, joka aiheutti erinäisiä ongelmia, eikä näin ollen tukenut yrityksen toiminnan nykyaikaistamista ja jouhevaa käyttöä. ’’Vaikka aiempi ohjelmisto olikin ominaisuuksiltaan laaja, vesitti sen toimimattomuus monet hyödyt, kun käytöstä tuli raskasta.’’ Evelian myötä yrittäjä on löytänyt mielenrauhan, kun ohjelmiston toimivuuteen voi luottaa. ’’Ohjelmiston vaihtoa ja Eveliaa miettiessä, on ensimmäisenä ajatuksena mielenrauha. Tämä puoli toimii ja siihen voi luottaa. Enää ei tarvitse henkisesti varautua mahdollisiin ihmeellisyyksiin ja ohjelmiston toimimattomuuteen.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Kun kaikki tarvittava löytyy yhdestä ohjelmistosta

‘’Toiminnan kasvaessa erinäiset ongelmat nostivat päänsä esiin, kun esimerkiksi töiden määrä alkoi kasvamaan, eikä näiden hallintaan löytynyt meiltä vielä tällöin tarpeeksi hyvää työkalua.’’ Evelian myötä Lämpöjokerilla on saatu sähköistettyä ja keskitettyä kaikki töihin liittyvä tieto, dokumentointi ja kirjaukset yhteen paikkaan, joka on ollut suurena apuna niin laskutuksen kuin myös kokonaisuuden hallinnassa. ‘’Eveliasta löytyy kaikki tarvittava yrityksen pyörittämiseen. Ohjelmiston helppokäyttöisyys ja monipuoliset alakohtaiset ominaisuudet helpottavat tekemistä monessa eri työvaiheessa, jolla on suuri vaikutus kokonaisuuteen. Meillä ei tehdä yhtään työtä Evelian ulkopuolella eli kaikki tieto on nykyään keskitetty yhteen ohjelmistoon.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Kevyt laskeutuminen yrittäjyyteen Evelian avulla

Vuonna 2021 perustettu LVI-Huolto Marjamaa Oy on isän ja pojan pyörittämä perheyritys. Vaikka molemmilta yrittäjiltä löytyykin useamman vuoden kokemus talotekniikka-alalta, on itse yrittäjyys tuonut mukanaan paljon uutta, jonka opettelussa Evelia on ollut suurena tukena. ‘’Tiivistettynä, Evelia on mielestäni joka euron arvoinen ohjelma, joka on tehnyt yritystoiminnan aloittamisesta helpompaa. Vaikka kokemusta itse laskuttamisesta ja vastaavista asioista ei meiltä aiemmin löytynyt, on se ollut todella helppoa Evelialla. Evelian avulla laskeutuminen yrittäjyyteen on ollut kevyt.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Välillä vaihtamalla paranee

Ohjelmiston vaihtoon ei aina tarvitse olla syynä maailmaa mullistavat ongelmat, vaan välillä vaihtamalla voidaan saavuttaa useita pienempiä parannuksia, joilla loppujen lopuksi saadaan kuitenkin suuri vaikutus liiketoiminnan pyörittämiseen. ‘’Kyllä ne pienemmätkin erot ja muutokset voivat tehdä suurenkin merkityksen kokonaisuuteen. Vaikka aiemmin laskutuksessa hyödynsimmekin jo monia sitä helpottavia tekijöitä, kuten esimerkiksi toimittajien hinnastoja ja ostolaskujen edelleenlaskutusta, on laskutukseen kulunut aika siltikin lyhentynyt Evelian myötä. Kyllä se oli hyvä päätös päivittää ohjelmisto uuteen.’’ – Jani Syväjärvi Lue, minkälaisilla muutoksilla

LUE ASIAKASTARINA »

Toimiva laskutusohjelmisto yrittäjän parhaimpia sijoituksia

Yrittäjälle, Simo Willströmille, oli päivänselvä asia, että hän haluaa alusta alkaen kunnolliset työkalut työnhallintaan ja laskutukseen. ’’Olin huomannut joiltakin kollegoiltani ajatustavan, että toiminnan ollessa vielä pienempää, myös laskuttaminen ja työnhallinta hoituu paperi ja kynä – menetelmällä. Itse en halunnut lähteä siihen edes yrittäjyyden alkutaipaleella.” Evelian käyttö on vahvistanut entisestään Willströmin ajatusta siitä, että oli fiksua ottaa kunnon alakohtainen ohjelmisto käyttöön heti yrityksen alusta alkaen. “Nyt kun oman yrityksen toiminta on kasvanut ja vauhti kiihtynyt, uuden ohjelmiston opettelu olisi varmasti haastavampaa.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Pienillä asioilla suuri merkitys

Vaikka Suur-Helsingin Sähköllä oli jo ennen Eveliaa sähköinen ohjelmisto käytössään, Evelian myötä yrityksen toimintatapoja on saatu suoraviivaistettua entisestään. ’’Evelialla laskutus toimii nopeasti, helposti ja selkeästi. Kirjaukset hoidetaan niin sovelluksella kuin selaimessa ja kaikki on koko ajan ajantasalla. Evelian ostolaskujen hallinta ja edelleenlaskutus on myös todella näppärä, mikä helpottaa laskuttamista, kun ostot siirtyy oikeilla hinnoilla automaattisesti oikeiden töiden taakse.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Evelialla reaaliaikaisempi tiedonkulku

Evelian myötä kulkee toimisto nykyään yrittäjien ja asentajien mukana paikkaan kuin paikkaan, jonka ansiosta yrityksen sisäinen tiedonkulku on reaaliaikaistunut ja nopeutunut. ‘’Kyllähän se helpottaa, kun enää ei ole riippuvainen siitä toimiston tietokoneesta. Asiat saadaan hoidettua saman tien pois alta, olinpa minä tai asentajat missä tahansa. Riittää, kun on puhelin mukana ja hommat hoituu.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Kunnollisten työkalujen hankinta hyvissä ajoin fiksua

’’Tiesin tarpeen laajemmalle ohjelmistolle tulevan ennemmin tai myöhemmin, niin koin olevan järkevämpää lähteä heti opettelemaan ja käyttämään laajempaa ohjelmistoa ennakoivasti. Tiedostin, ettei kunnollisen laskutusohjelman käyttöönotto ja opettelu muutu ainakaan helpommaksi siinä vaiheessa, kun aikaa on vähemmän. Kyllä minä kerrankin itseäni nyt taputan selkään, että olen ollut kaukaa viisas ja hankkinut sen kunnollisen laskutusohjelman jo hyvissä ajoin.”

LUE ASIAKASTARINA »

Helpotusta toimistotöiden kuormitukseen

Liiketoiminnan kasvaessa alettiin yrityksessä kaipaamaan joustavampaa ohjelmistoratkaisua, tavoitteena toimistotöiden kuormituksen helpottaminen. ‘’Liiketoimintaa kehitetään koko ajan ja pyritään keskittymään niihin asioihin, joilla tästä toiminnasta saadaan entistä kannattavampaa samoilla työtunneilla. Evelian tuoma muutos työaika- ja tarvikekirjauksiin on tehostanut laskutusprosessia todella paljon.”

Lue asiakastarinasta, minkälainen apu Eveliasta on yrityksen toimintaan saatu.

LUE ASIAKASTARINA »

Tuoterekistereillä ja helpolla hinnoittelulla näppärämpi laskutus

Koska aiemmasta ohjelmistosta puuttui täysin laskutukseen tarvittavat tuotetiedot, kului näiden tietojen etsimiseen turhan paljon yrittäjän aikaa. Evelian alakohtaisiin ominaisuuksiin kuuluu luonnollisesti tukkureiden ajantasaiset tuoterekisterit, sekä yrityksien omien alennustaulukoiden tuontimahdollisuus, jolla mahdollistetaan OVH-hintojen lisäksi myös ostohintojen näkyvyys suoraan Eveliassa. ‘’Kyllähän nuo hinnastot helpottavat ja nopeuttavat tekemistä paljon. Aiemmin laskutukseen meni varmaan tuplaten aikaa, kuin mitä nykyään.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Toiminnan kasvu sai vaihtamaan tehokkaampaan ohjelmistoon

‘’Toiminimellä toimiessani tein laskutusta ohjelmalla, jonka kanssa jokaisen laskun teko oli ihan älyttömän suuri ja tuskallinen prosessi. Osakeyhtiö Mahiz Oy:tä perustettaessa olinkin tehnyt päätöksen, etten ryhtyisi tekemään töitä tällä uudella yrityksellä ennen kuin uusi parempi laskutusohjelma olisi löytynyt. Vanhalla ohjelmistolla pienemmän laskun tekemiseen meni noin 15-20 minuuttia, kun taas suurempaan laskuun saattoi hyvinkin upota se 2-3 tuntia. Evelialla suuremmatkin laskut saa hoidettua alle kymmenessä minuutissa. ’’

LUE ASIAKASTARINA »

Kasvanut liiketoiminta paremmin hallintaan Evelialla

Alun perin laskutuksen näkökulmasta yksinkertaisempaan ja hyvin erilaiseen toimintaan hankittu laskutusohjelma alkoi muodostaa yrityksessä ongelmia toiminnan laajentuessa. Ohjelmiston vaihto oli suuri muutos koko yritykselle, kun asentajien kirjauksiin käytetyt paperilaput vaihtuivat mobiilikirjauksiin. ‘’Nykyään laskutukseen kuluu vain 10 % siitä ajasta, mitä aiemmin kului.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Nykyaikaisella ohjelmistolla tehokkuutta arkeen

Yrityksen toiminnan kasvaessa, suurenee myös laskutuksessa käytetyn ohjelmiston valinnan merkitys. ‘’Minua on helpottanut todella paljon se, että olen pystynyt Eveliaan vaihdon myötä lyömään enemmän kuormaa sinne työntekijöille näiden kirjauksien suhteen. Nykyään asentajat tekevät kirjaukset itse suoraan Eveliaan. Minun tarvitsee enää vain tarkistaa ne ja lähettää laskut. Se on helpottanut työtäni ihan hirveästi.’’

LUE ASIAKASTARINA »

11 vuotta yrittäjyyttä, kunnes se oikea ohjelmisto vihdoin löytyi

Vuonna 2008 ei, tällöin uusi yrittäjä, Rami osannut ajatellakaan, minkälaisia työkaluja laskutuksen tueksi voisi saada. Vuosien varrella yrityksessä on kokeiltu, niin ilmaisia yleisohjelmistoja, kuin talotekniikka-alalle suunnatua vaihtoehtoa. Kuitenkin vasta 11 yrittäjävuoden jälkeen löytyi se oikea.

’’Ero on kuin yöllä ja päivällä. Laskutus on nopeutunut ja helpottunut huomattavasti pääosin Evelian helppokäyttöisyyden ja nykyaikaisuuden takia.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Ohjelmiston vaihto suuri harppaus nykyaikaan

Riihikosken Sähkön, siirryttyä Eveliaan, sähköistyi yrityksen taloushallinto kertaheitolla laskutuksesta kirjanpitoon. “Laskutukseen kuluu nykyään selkeästi vähemmän työtunteja. Mikäli jokin asia on liian vaikeaa ja työlästä, tulee siitä helposti vastenmielistä puuhaa. Onneksi tällaista ei enää tarvitse miettiä, kun laskutuksesta on tullut Evelian myötä helpompaa ja jopa ihan mukavaa puuhaa.’’ Lue, miten tämä on helpottanut yrittäjän työtaakkaa.

LUE ASIAKASTARINA »

Kasvavaa yritystä työlästä hallita ilman oikeanlaisia työkaluja

‘’Nykyään toimintamme on 95%:sesti sähköistä. Paperilaskuja tulee vielä muutamia sellaisilta, jotka eivät niitä sähköisesti pysty lähettämään, mutta kaikki muu hoidetaan pääasiallisesti sähköisessä muodossa aina töiden jakamisesta, pöytäkirjoihin, tarvikekirjauksiin, laskutukseen ja kirjanpitoon saakka. Kyllähän Evelia on helpottanut tekemistä.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Kun ruutuvihko vaihtuu puhelimeen

Yrityksen toimitavat työ- ja tarvikekirjauksien suhteen tekivät täyskäännöksen Eveliaan vaihdon myötä. ‘’No onhan asiat muuttuneet paljon Evelian käyttöönoton myötä aivan kirjauksista lähtien, jotka nykyään pystyy tekemään puhelimella suoraan työmaalla. Aiemmin kirjattiin tarvikkeet ja tunnit ihan vaan ruutuvihkoon ja eihän niistä oikein aina saanut edes selvää, että mikä oli mikäkin. Kyllähän niitä lappusia aina välillä myös hukkui matkan varrella ja varmasti on asioita jäänyt laskuttamatta.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Evelialla laskut lähtevät nopeammin kuin koskaan aiemmin

Yrityksen laskutusprosessi teki täyskäännöksen ohjelmiston vaihdon myötä, kun tekeminen helpottui ja vaihdon tuoma motivaatio kehittää yrityksen toimintoja iski molempiin yrittäjiin. ‘’Suurin muutos, mikä meillä on tapahtunut nyt Evelian kanssa on se, että laskut lähtee ajallaan ja työt on listattuna ja helposti nähtävissä koko ajan. Se on ihan selkeä taloudellinen etu. Monesti lasku on lähtenyt asiakkaalle jo ennen kuin on itse edes hävinnyt tontilta.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Sähköistämisellä vauhtia ja helppoutta laskutukseen

VirtaWorks Oy:n toiminta on tehostunut huomattavasti Evelian käyttöönoton myötä. Suurimmat hyödyt näkyvät etenkin laskutuksen ja ostoreskontran hallinnassa, jota toimintojen sähköistäminen ja automatisointi ovat helpottaneet ja vauhdittaneet. ‘’Evelia on helppo tapa saada paperiasiat kerralla kuntoon. Mobiilikirjauksien ansiosta tarvikkeet ja tunnit saadaan nykyään suoraan laskuriveiksi, eikä tuplakirjauksia tarvita.”

LUE ASIAKASTARINA »

Liikkuva työ vaatii nykyaikaiset työkalut

‘’Jos sulla on tabletti autossa mukana, voi Evelialla tehdä laskun vaikka heti siinä liikkeellä ollessa. Kyllähän se helpottaa tekemistä, kun on tällainen mahdollisuus. Tämän lisäksi myös Evelian työkirjaukset ovat niin hyvin ja selkeästi siellä ohjelmistossa, että myös meidän asentajat ovat tykästyneet ja kehuneet sen käyttöä. Tämä tottakai alentaa kynnystä käyttää sitä ohjelmistoa ja näin ollen asiat saadaan hoidettua paljon reaaliaikaisemmin ja helpommin.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Uudesta ohjelmistosta tukea toiminnan kehittämiseen​

Yrityksille on tärkeää aina aika ajoin tarkastella omia toimitapojaan, jotta kehityksestä ei jäädä jälkeen. Mikäli jokin ei toimi, löytyy siihen yleensä aina jokin fiksumpi tapa, mikäli jaksaa sen vain etsiä. Uudet työkalut, kuten esimerkiksi uusi toiminnanohjausohjelmisto, antavat oivan tilaisuuden tarkastella, missä kunnossa yrityksen toimitavat ja prosessit tällä hetkellä ovat ja olisiko niissä kenties jotain parannettavaa. Eveliaan vaihto antoi myös Mismolle oivan mahdollisuuden käydä läpi silloiset toimitapansa ja niiden kannattavuuden.

LUE ASIAKASTARINA »

Evelia oikea valinta myös uusille yrityksille

Yrittäjät, Lauri Knuutila ja Mikko Nieminen, päättivät hankkia kunnollisen ohjelmiston jo heti alusta alkaen, sillä näin asiat saatiin hoidettua tehokkaasti alusta saakka. ‘’Halusimme jo heti alusta alkaen käyttöömme mahdollisimman kokonaisvaltaisen ohjelman, jotta asiat pystyttäisiin keskittämään yhteen paikkaan. Tämä tekee asioiden hallinnoimisesta helpompaa ja onhan se myös kustannustehokkaampaa käyttää yhtä ohjelmistoa useamman sijasta.”

LUE ASIAKASTARINA »

Samalla summalla tuplasti enemmän

Jani lähti vaihtamaan ohjelmistoa, sillä aiempi ohjelmisto oli ominaisuuksiin ja sen toiminnallisuuteen verrattuna turhan kallis. Uutta ohjelmistoa etsittäessä mentiin ensin hinta edellä, mutta melko nopeasti tuli mukaan myös muita tärkeämpiä kriteereitä. Lopulta yritys päätyikin vaihtamaan ominaisuuksiltaan laajempaan ja helppokäyttöisempään ohjelmistoon, Eveliaan, jonka myötä laskutukseen on tullut selkeää ajallista helpotusta, ohjelmiston helppokäyttöisyyden, selainpohjaisuuden ja verkkolaskutuksen kautta.

LUE ASIAKASTARINA »

Yritystoiminnan kehittäminen vaatii nykyaikaiset työkalut

Evelian automatisoidut toiminnot ja helppo käyttöjärjestelmä tukevat yrityksen tehokasta toimintaa. Yrittäjän mukaan, ei hänen enää tarvitse olla yhtä naimisissa toimistotöiden kanssa kuin aiemmin, sillä asiat hoituvat nyt helpommin ja nopeammin. ”Kaikki ylimääräinen edestakas jumppaaminen ohjelmistossa on turhaa ajan haaskaamista, koska aika on rahaa. Välillä tuntuu kuin olisi työn kanssa naimisissa niin kyllä se kaikki ajallinen säätö, jonka voi vaan saada, on enemmän kuin tervetullutta.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Evelian avulla parempi kannattavuus

Yrityksen aiempi ohjelmisto ei mahdollistanut tarkkaa työ– tai urakkakohtaista seurantaa, vaan seuranta tehtiin enemmänkin kokonaisuutta arvioiden kirjanpitoraportteja hyödyntäen. Tähän pääsyynä oli aiemman ohjelmiston yleisluontoisuus, jonka takia se ei ymmärtänyt alan keikka- tai urakkaluontoisuutta. Kaikki nähtiin enemmänkin suurena kokonaisuutena. Evelian myötä on yrityksen seuranta muuttunut huomattavasti, kun käyttöön on tullut täysin uudenlaisia työkaluja, joiden avulla yritys on pystynyt keskittymään kannattavampiin töihin ja viivan alle on jäänyt enemmän.

LUE ASIAKASTARINA »

Yleislaskutusohjelmistosta alakohtaiseen

Petrillä ei ollut ennen Eveliaa aiempaa kokemusta alakohtaisesta ohjelmistosta, sillä yrityksen käytössä oli ollut vain yleisohjelmistoja. Viimeisimmän ohjelmiston kohdalla Petri totesi, ettei kyseisen ohjelmiston ominaisuudet palvelleet yrityksen tarpeita tavalla, jota olisi kaivattu, josta vaihtoprosessi alkoikin. ’’Eihän siinä ole mitään järkeä, että tehdään yksi pieni asennushomma, josta seuraa hirveä duuni kirjata kaikki tapahtumat, kun se ohjelmisto ei tue sitä tarvitulla tavalla. Evelian alakohtaiset ominaisuudet ovat ihan mielettömän hyviä.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Yrityksen toiminnot tehokkaasti hallintaan yhdellä työkalulla

Evelian tuomat uudet ominaisuudet ovat helpottaneet ja tehostaneet yrityksen arkea – niin työmaalla kuin toimistolla. ’’Evelian vahvuuksia on sen käyttöönoton ja toimintojen kuten esimerkiksi laskutuksen helppous ja nopeus, tuen hyvä ja toimiva saatavuus, sekä selainpohjaisuus, joka mahdollistaa Evelian käytön kaikilla eri laitteilla. Kun kaikki tarvittava, esimerkiksi sähköiset pöytäkirjat löytyy ohjelmistosta ja mikä tärkeintä, ne ovat helpot käyttää, niin kyllähän se myös motivoi ja auttaa niiden käyttöönotossa ja käytössä.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Ajallista säästöä ja mielekkyyttä tekemiseen

‘’Toimistolla istuminen on vähentynyt Evelian käyttöönoton myötä, kun pystyy tekemään enemmän jo siellä kentällä. Aikaisempaan verrattuna aikaa säästyy, kun ne muutaman tunnin toimistohommat eivät jää roikkumaan sinne loppuviikolle, kun niitä saa hoidettua saman tien pitkin päivää. Evelian kanssa se lasku lähtee helpommin tänään eikä silloin perjantaina työviikon jälkeen.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Sisäisten toimintojen nykyaikaistaminen vaati uuden ohjelmiston

Eveliaan siirtymisen ansiosta yritys on saanut käyttöönsä rutkasti uusia työkaluja, jotka nyt helpottavat niin yrittäjän kuin asentajien arkea. ’’Eveliasta olen saanut todella paljon sellaisia ominaisuuksia, joilla pystyn helpottamaan omaa tekemistä. Vaikka ohjelmistoon tuli hieman lisää hintaa verrattuna aiempaan, ei niitä voi edes verrata keskenään, kun ottaa huomioon kuinka paljon enemmän tällä hinnalla on saanut meidän arkea helpottavia ominaisuuksia.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Toimintojen sähköistämisellä suoraviivaisuutta tekemiseen​

Eveliaan vaihto muutti suuresti myös yrityksen myynti- ja ostolaskujen sekä reskontran hallintaa. Aiemmin yrityksellä ei ollut käytössään verkkolaskutusta. ‘’Muutamia verkkolaskuja oli aiemminkin vastaanottajan puolesta lähetettävä, mutta tämän hoiti yleensä kirjanpitäjämme. Laskutuksen sähköistäminen olikin yksi niistä asioista, joita halusin alkaa kehittämään.’’

LUE ASIAKASTARINA »

Evelialla ajankäyttö tehostuu

Yritykselle oli tärkeää löytää ohjelmisto, joka oikeasti helpottaa niissä toimistotöissä ja säästää yrittäjien aikaa. Evelia on varmistanut tehokkaan laskutuksen, jonka ansiosta aikaa säästyy eikä toimistopenkkiä tarvitse kuluttaa enempää kuin on tarve.

LUE ASIAKASTARINA »

KIINNOSTUITKO?