fbpx

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus selkokielisesti

RTV eli rakennusalan tiedonantovelvollisuus selitetään usein hyvin monimutkaisesti, jonka vuoksi halusimmekin avata aiheen lyhyesti ja ytimekkäästi helposti ymmärrettävällä selkokielellä.

Mikä RTV on?

RTV (rakennusalan tiedonantovelvollisuus) velvoittaa yrityksiä ja tietyissä tilanteissa myös yksityishenkilöitä ilmoittamaan yhteisten rakennustyömaiden urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle, jotta tiedetään, ketä milläkin työmaalla on työskennellyt ja milloin. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja näin estää harmaata taloutta.

Kuka on tiedonantovelvollinen?

RTV koskee rakennustyömaita, joissa työskentelee useampi eri yritys. Tiedonantovelvollisia ovat kaikki rakennustyömaalla työskentelevät yritykset, jotka toimivat työn tilaajana, sekä yhteisten työmaiden toteuttajina. 

Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Tiedonantovelvollisuus koskee myös yksityisiä henkilöitä, jotka toimivat rakennuttajina, mikäli rakentaminen vaatii rakennusluvan.

Tiedonantovelvollisia ovat siis:

– Rakennustyömaalla työskentelevät yritykset, jotka toimivat työn tilaajana

– Yhteisten työmaiden toteuttajat

– Rakennuttajina toimivat yksityishenkilöt (mikäli rakennuslupa vaaditaan)

Mikä määritellään rakennustyöksi?

Rakennustyöksi määritellään kaikki maan alla ja päällä, sekä vedessä tapahtuvat rakennuksien ja muiden rakennelmien uudis- ja korjausrakentaminen, sekä niihin tehtävät kunnossapito-, asennus- ja purkamistyöt. Myös rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvät valmistelu- ja suunnittelutyöt lasketaan rakennustyöksi.

Mikä määritellään yhteiseksi rakennustyömaaksi?

Yhteiseksi rakennustyömaaksi määäritellään työmaa, jossa työskentelee yhtä aikaa tai peräkkäin useampi eri työnantaja. Esimerkiksi omakotitalotyömaa, jossa perustukset tekee eri yhtiö, sähkötyöt eri ja putkityöt eri yhtiö, on yhteinen rakennustyömaa.

Mitä ilmoituksen tulee sisältää?

RTV-ilmoitus tulee sisältää urakka- ja työntekijätiedot. 

Sinulla tulee olla:

Työntekijäluettelo kaikista työmaalla työskennelleistä/työskentelevistä henkilöistä, sekä itsenäisistä työnsuorittajista. Tiedoissa tulee käydä ilmi jokaisen henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan nimi ja y-tunnus, lähetetyistä työntekijöistä annetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

Urakkatiedot eli tiedot urakan ilmoittajasta, urakoitsijasta ja itse urakasta. Jokainen tilaaja ilmoittaa itse tiedot omista urakoistaan Verohallinnolle. Huom! Tiedot tulee antaa myös vuokratyönantajista ja heille maksetuista suorituksista.

Lisätietoa toimitettavista tiedoista löydät täältä.

Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Tiedot tulee ilmoittaa aina kuukausi kerrallaan. Jokaisen kuukauden tiedot tulee lähettää aina viimeistään kyseessä olevaa kuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. (Kyllä, tämä on suht. epäselkeä virallinen selitys).

Käytännössä:

Elokuun tietojen viimeinen ilmoituspäivä on lokakuun 5. päivä, kun taas syyskuun tietojen viimeinen ilmoituspäivä on marraskuun 5. päivä jne. Väliin siis jää aina yksi ”välikuukausi”.

Miten ilmoitus tehdään?

RTV-raportti voidaan antaa Verohallinnolle joko paperisella tai sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla on ohjelmisto, josta saat ajettua ulos RTV-raportin, helpottaa se huomattavasti tekemistä. Kun sinulla on valmis raportti, joka sisältää RTV:n vaatimat tiedot, voidaan ilmoitus tehdä kahdella eri alustalla. Nämä alustat ovat:

Suomi.fi

Ilmoitin.fi 

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa