fbpx

Evelia Tilien Asiakastyytyväisyys 2022

Ilman oikeaa tietoa, on faktaan perustuvien päätöksien teko ja toiminnan kehittäminen mahdotonta. Kyseinen lause onkin toimintamme ytimessä. Tästä syystä toteutimme marraskuun aikana asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa tilitoimiston asiakkaat  pääsivät arvioimaan Evelia Tilien palveluita, sekä antamaan kehitysideoita palveluidemme kehittämiseen. Kyselyn vastausprosentti oli 34,04% kaikista Evelia Tilien asiakkaista.

Yritykset kaipaavat tilitoimistoltaan asiantuntevaa ja neuvovaa palvelua

Asiakastyytyväisyyskyselyssä nousi vahvasti esiin se, että yrittäjät kaipaavat kirjanpitäjältään asiantuntijuutta ja neuvontaa mm. yrityksen talousasioihin. 90% vastaajista pitikin Evelia Tileiltä saamaansa palvelua asiantuntevana. 

''Avoimista vastauksista nousi esiin se, kuinka tärkeänä asiakkaamme pitävät henkilökohtaista ja asiantuntevaa neuvontaa. Varsinkin uudet yrittäjät, joille monet ihan perusasiat voivat olla vielä melko uusia, toivat esiin henkilökohtaisen neuvonnan tärkeyden. Tähän aiommekin panostaa entistä paremmin myös tulevaisuudessa.''

90% vastaajista kertoi pitävänsä Evelia Tileiltä saamaansa palvelua asiantuntevana

Tilitoimiston tulee olla luotettava ja tarkka

Tilitoimiston tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu luotettavuus ja tarkkuus, jotka nousivat vahvasti esiin myös asiakastyytyväisyyskyselyssämme. 92,5% vastaajista kertoi Evelia Tilien palvelun olevan mielestään tarkkaa ja 87,18% kertoi pitävänsä Evelia Tilien palvelua luotettavana.

''Oli erittäin positiivista huomata, että asiakkaamme pitävät palveluitamme luotettavina ja työnjälkeä tarkkana, sillä nämä ovat myös meille enemmän kuin tärkeitä onnistumisen mittareita.''

92,5% vastaajista kertoi Evelia Tilien palvelun olevan mielestään tarkkaa

Nopea reagointi ja helppo tavoitettavuus tärkeää

Tekemisemme keskiössä on asiakaslähtöinen palvelu, joka tulee esiin mm. asiakkaiden toiminnan ymmärtämisessä, sekä toimivassa kommunikaatiossa. 89,47% vastaajista kertoi, että heidän kirjanpitäjänsä Evelia Tileiltä on helposti tavoitettavissa. 85% vastaajista kertoi Evelia Tilien palvelun olevan nopeaa.

''85%:nen tyytyväisyys palveluidemme nopeudesta on jo hyvä, mutta tästä on vielä matkaa tavoitteeseen, joka on tottakai 100%:nen tyytyväisyys. Toimintamme kasvu on ollut vauhdikasta ja uusia asiakkaita on jonoksi saakka. Tämä näkyy tottakai päivittäisessä toiminnassa, jota pyrimme helpottamaan uusilla rekrytoinneilla. Tätä kautta saamme lisäkäsiä, joilla taas saadaan parannettua reagointikykyä ja nopeutta.''

89,47% vastaajista kertoi, että heidän kirjanpitäjänsä Evelia Tileiltä on helposti tavoitettavissa

Asiakastyytyväisyys vaatii jatkuvaa kehittymistä

Kokonaisuudessaan Evelia Tilien asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat erittäin hyvät. Kokonaisvaltainen tyytyväisyysprosentti olikin 83,33%.

''Olemme erittäin iloisia siitä, että saimme paljon niin hyvää kuin rakentavaakin palautetta asiakkailtamme. Saimme myös erinomaisia kehitysehdotuksia, joihin olemme jo pureutuneet tarkemmin. Kaikissa kyselyn osioissa päästiin yli 80%:in tuloksiin. Vaikka tulokset olivat hyvät, on niissä silti aina kehittämisen varaa. Tästä on hyvä lähteä kohti vuotta 2023 ja kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi.''

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa