fbpx

Kirjanpidon perustermit haltuun

Kirjanpidon termistö voi kuulostaa heprealta, varsinkin uusille yrittäjille, joille kirjanpidon sanasto ei vielä ole kokemuksen kautta tullut tutuksi. Vaikka kirjanpito olisikin ulkoistettu alan osaavalle ammattilaiselle, on kuitenkin tärkeää, että yrityksen sisällä ollaan perillä perustermeistä. Tässä kirjoituksessa avaamme yrityksille keskeiset kirjanpidon perustermit, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin niin kirjanpitäjääsi kuin yrityksesi taloudellista tilannetta.

Kirjanpidon seitsemän perustermiä:

1. Yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito

Lähdetäänpä siitä, että jokainen yrittäjä on lain mukaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito voidaan kuitenkin jakaa kahteen: yhdenkertaiseen ja kahdenkertaiseen kirjanpitoon, riippuen yritysmuodosta ja yrityksen toiminnan suuruudesta. Yleisesti ottaen yritykset ovat velvollisia kahdenkertaiseen kirjanpitoon, mutta mikäli toimit liikeen- tai ammatinharjoittajana (tmi) ja yritystoimintasi on tarpeeksi pientä, voi yksinkertainen kirjanpito riittää. 

Yhdenkertainen kirjanpito on kahdenkertaista suppeampi ja helpompi toteuttaa. Yhdenkertainen kirjanpito sisältääkin yrittäjän tulot ja menot, sekä korot ja verot. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kirjaukset tehdään nimensäkin mukaan kahdenkertaisesti eli kahdelle kirjanpidon tilille (debet ja kredit).

2. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on raportti, josta löydät tärkeää tietoa siitä, miten tarkasteltavan aikavälin tulos on muodostunut. Tuloslaskelma kuuluu tilinpäätöksen dokumentteihin, jonka vuoksi jokaiselle yritykselle luodaan vähintään kerran vuodessa tuloslaskelma. Tuloslaskelmia voidaan kuitenkin luoda myös esimerkiksi projekteista, mikäli halutaan saada tarkempaa tietoa ja ymmärrystä siitä, miksi projektin tulos on sellainen, kuin se on.

Tuloslaskelmasta löytyy tarkasteltavan ajanjakson tai esimerkiksi projektin tulojen ja menojen tunnusluvut. Tuloslaskelma sisältö voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin; liikevaihto, materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut, rahoitustuotot ja -kulut, tilinpäätössiirrot ja verot.

Lue lisää blogikirjoituksesta Tuloslaskelma selkokielisesti

3. Tase

Tase ja tuloslaskelma voivat välillä mennä sekaisin, mutta nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Tase kertoo, mikä yrityksen varallisuus on eli se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Toisin sanoen, tase sisältää yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä päivänä, kuten esimerkiksi tilikauden viimeisenä päivänä. 

Miten tase eroaa tuloslaskelmasta ja miten ne linkittyvät toisiinsa?

Tuloslaskelma kertoo, miten tarkasteltavan aikavälin tulos on muodostunut, kun taas tase kertoo, missä yrityksen varat ovat kiinni, sekä oman että vieraan pääoman määrän. Olennaisin yhteys tuloslaskelman ja taseen välillä on se, että tuloslaskelman sisältämät tulot ja menot siirtyvät taseeseen.

4. Oma ja vieras pääoma

Oma pääoma kertoo yrityksen oman varallisuuden määrän, kun taas vieras pääomalla tarkoitetaan pääomaa, joka on yrityksen ulkopuolisten tahojen omistamaa. Omaan pääomaan lasketaan kaikki yritykselle kertynyt pääoma yrityksen perustamisesta lähtien. Vieras pääoma voidaan jakaa lyhytaikaiseen (esim. ostovelat) ja pitkäaikaiseen (esim. pankkilainat). 

5. Tilinpäätös

Tilinpäätös on kooste kaikista yrityksen tilikauden tapahtumista, joka perustuu yrityksen kirjanpitoon ja kertoo numeroin yrityksen tuloksen sekä varallisuustilanteen. 

Tilinpäätös sisältää aina yrityksen tuloslaskelman sekä taseen. Tämän lisäksi tilinpäätös voi sisältää myös muita osioita, kuten esimerkiksi rahoituslaskelman, toimintakertomuksen, kirjanpito- ja aineistoluettelon, sekä erinäisiä liitetiedostoja. Tilinpäätöksen sisällön laajuuteen vaikuttaa useimmiten yrityksen koko.

Kuka on tilinpäätösvelvollinen?

Kaikkien osake-, kommandiitti- ja avoimien yhtiöiden sekä osuuskunnan tulee laatia tilinpäätös.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja

Kaikki yksityiset elinkeinoharjoittajat eivät kuitenkaan ole tilinpäätösvelvollisia, vaan tilinpäätösvelvollisuus astuu voimaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • liikevaihto > 700 000€
  • taseen loppusumma > 350 000€
  • yritys työllistää n. 10 hlö:ä
 
Huom!
Vaikka yllä mainitut ehdot eivät täyttyisi, on myös yksityinen elinkeinoharjoittaja aina tilinpäätösvelvollinen, mikäli yrityksen tilikausi on jokin muu kuin kalenterivuosi.

6. Tilikausi

Tilikausi on ajanjakso, josta tehdään yrityksen tilinpäätös. Yleisimmin tilikauden kesto on 12 kk. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia esim. toiminnan aloittaminen, päättäminen ja tilinpäätöksen ajankohdan muuttaminen.

7. Arvonlisävero

Arvonlisävero eli ALV on kulutusvero, joka maksetaan lähes tulkoon kaikista tavaroista ja palveluista. ALV-prosentti voi Suomessa olla:

  • 0%(käänteinen ALV rakennusalalla),
  • 10% (esim. lehdet & kirjat),
  • 14% (esim. elintarvikkeet) tai
  • 24% (yleisin verokanta Suomessa).

 

ALV-prosentti riippuu siitä, mitä ja kenelle myydään, sekä kuka tuotetta tai palvelua myy. ALV:n maksaa aina myyjä tai ostaja.

Hyvä tietää

Yrityksesi ollessa arvonlisäverovelvollinen, voi se vähentää tehtyjen ostojen sisältämän ALV:n osuuden myynnistä tilitettävistä ALV:eista.

Esimerkki: Jos ostat tuotteet 200€ (sis alv 24% eli 48€), ja myyt tuotteen 300€ (sis. alv 24% eli 72€), tulee sinun tilittää verottajalle 72€-48€ eli 24€.

Me Evelia Tileillä kerromme asiat aina selkokielellä

Vaikka onkin hyvä, että yrityksen sisällä tunnetaan kirjanpidon perustermistö, pidämme sitä kuitenkin tärkeänä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman selkeän mielikuvan yrityksen tilanteesta. Tämän vuoksi asiakkaanamme et joudukaan ikinä pähkäilemään asioita yksin, mikäli et jotain ymmärrä. Me olemme aina tukenasi erinäisten kirjanpidollisten kysymyksien kanssa ja autamme sinua tulkitsemaan yrityksesi oikeaa taloudellista tilannetta.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa