fbpx

Yrityksen kasvu vaatii taitoa, tahtoa ja rohkeutta

Yrityksen kasvu vaatii yrittäjältä sekä tahtoa että rohkeutta kasvattaa liiketoimintaansa. Yrityksen kasvuun liittyy aina riskejä, jonka vuoksi se edellyttääkin yrittäjältä rohkeuden lisäksi todenmukaista käsitystä oman yrityksen kannattavuudesta sekä johdonmukaisuutta kasvun saavuttamiseksi. On äärimmäisen tärkeää, että yrittäjällä on myös realistinen kuva mahdollisista riskeistä ja kuinka ne saadaan minimoitua. Millä keinoilla yrityksen kasvua voidaan sitten tarkastella ja mitä toimenpiteitä mahdollinen kasvu vaatii? 

Yrityksen toiminnan kannattavuudelle löytyy monenlaisia mittareita

Yrityksen kasvaminen lähtee liikkeelle positiivisesta kassavirrasta. Yrityksen toiminnan kannattavuudelle löytyy monenlaisia mittareita, joita hyödyntää, jotta saadaan mahdollisimman todenmukainen kuva yrityksen tuloksesta.  

Esimerkiksi sähköinen ohjelmisto, josta löytyy yrityksen reskontrat ja erinäiset seurantaan liittyvät tuloslaskelmat, raportit ja grafiikat, auttavat hahmottamaan kokonaistilannetta. Reaaliaikainen näkyvyys oman yrityksen tuloihin ja menoihin helpottaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja kontrolloimaan sitä sekä reagoimaan tilanteisiin nopeasti.  

Jos erilaisten raporttien ja grafiikoiden tulkitseminen tuottaa kuitenkin tuskaa, kannattaa kääntyä kirjanpitäjän puoleen, sillä hänellä on käsissään ajankohtainen tieto yrityksen tilanteesta. 

Yrityksen kasvu vaatii toimivan strategian

Kun yrityksen kasvu on käsillä, on aika luoda kasvavan yrityksen strategia sekä listata yrityksen onnistumisen edellytykset, mitä kasvuun liittyviä haasteita on sekä millaisia mahdollisia riskitekijöitä kasvuun liittyy. 

Pienyrittäjän toimenkuva muuttuu väistämättä yrityksen kasvaessa. Silloin on hyvä hetki tarkastella myös omia toimintatapojaan ja rutiinejaan kriittisesti. Toimiiko totutut tavat vielä siinä vaiheessa, kun yrityksen toiminta kasvaa? Olisiko toimintatapoja mahdollisuus muuttaa tai kehittää esimerkiksi automatisoidumpaan tai sähköisempään suuntaan? 

Yrityksen kasvustrategiassa on syytä ottaa huomioon kaikki tarvittavat resurssit ja investoinnit, ja niihin on järkevää laatia mahdollisimman realistinen budjetti. 

Kasvun myötä lisäkäsille voi olla tarvetta

Kasvun myötä on paikallaan miettiä, onnistuuko yrityksen toiminnan pyörittäminen samalla resurssimäärällä, mitä aiemmin. Yrityksen kasvun myötä on syytä olettaa, että myös työmäärä kasvaa ja monipuolistuu.  

Varsinkin pitkään yksinyrittäjänä toimineelle työntekijän palkkaaminen voi olla iso kynnyskysymys. Työntekijän rekrytointi vaatii tietysti taloudellista panostusta, mutta myös resursointia. Uuden työntekijän perehdyttäminen ei tapahdu hetkessä, mutta lisäkädet voivat helpottaa jatkossa yrittäjän työtaakkaa. Johtajuus vaatii itsessään myös aivan uudenlaisten taitojen opettelua, ja onkin hyvä punnita sitä, onko yrittäjänä rahkeita myös esimiehenä toimimiseen. 

Vaikkei työntekijän palkkaamiselle olisikaan tarvetta, kasvuprosessissa ei kannata kuitenkaan jäädä koskaan yksin ihmettelemään. Neuvoja ja käytännön vinkkejä voi tiedustella esimerkiksi kollegoilta, muilta alan ammattilaisilta sekä alakohtaisilta nettisivuilta. 

Kasvun myötä on viisasta keskittyä siihen, mitkä ovat yrityksen vahvuudet. Muissa asioissa kannattaa hyödyntää esimerkiksi alihankintaa. Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa auttaa löytämään oikeat ihmiset yrityksen apukäsiksi. 

Kasvuprosessi ei tapahdu huomaamatta

Yrityksen kasvu ei tapahdu huomaamatta tai ilman yrittäjän panostusta. Se edellyttää aikaa, ajatustyötä ja uusien asioiden opettelua sekä asioiden tarkastelemista eri näkökulmista. Muutos vaatii myös avoimuutta sekä herkkää reagointia. Muutokselle on hyvä antaa tilaa ja aikaa muokkautua oman yrityksen näköiseksi. Pölyttyneille toimintatavoille kannattaa jättää hyvästit ja mukautua uuteen normaaliin. Nykyaikaiset työkalut, realistinen ajatusmaailma sekä oikea asenne ovat avainsanoja yrityksen kasvun mahdollistamiseksi. 

Evelia tukee yrityksen kasvua

Evelia tukee yrityksen kasvua sen sähköisillä ja nykyaikaisilla toiminnoillaan. Selainpohjaisessa Eveliassa on helppo seurata reaaliaikaisesti yrityksen tuottavuutta mm. myynti- ja ostoreskontran sekä erinäisten raporttien avulla. Eveliassa esimerkiksi automatisoiduilla hinnoittelulla saadaan helpotettua sekä nopeutettua työnhallintaa ja laskutusprosessia, sekä varmistettua töiden kannattavuus. Tämän myötä myös kassankierto saadaan tasaisemmaksi ja toimivammaksi, joka mahdollistaa myös kasvua vaativat investoinnit.

Kun kasvavan yrityksen työt ja urakat, ja niiden myötä myös laskutus, kasvavat ja monipuolistuvat, kokonaisuuden hallitsemisen tärkeys korostuu. Evelian avulla kokonaisuuden hallitseminen on yksinkertaista, jolloin yrityksen kasvu saadaan tapahtumaan turvallisesti ja hallitusti. 

 

Lue lisää Evelian ominaisuuksista

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa