fbpx

Työntekijän perehdytys: näillä vinkeillä onnistut

Työntekijän perehdytys on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, mutta lisäksi sillä on suuri merkitys työntekijäkokemuksen luomisessa ja työturvallisuuden takaamisessa. 

Oikeanlainen perehdytys takaa sen, että työt sujuvat ja uusi työntekijä kokee olonsa niin varmaksi, kuin uudessa tilanteessa voi kokea. Työntekijän perehdytykseen kannattaa siis panostaa. Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja se pätee myös uuden työntekijän perehdytyksessä. 

Tässä blogissa annamme vinkit onnistuneeseen perehdytykseen: miksi perehdytys ylipäätään tehdään ja mitä asioita sen suunnittelussa kannattaa huomioida?

Mitä onnistuneella perehdytyksellä voidaan saavuttaa?

Perehdytys on ennen kaikkea työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työturvallisuuslain (luku 2, 14 §)  mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työntekijää tulisi opastaa riittävästi työhön, sen olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, käytettäviin välineisiin ja turvallisiin työtapoihin liittyen.

Velvollisuuden lisäksi perehdytykseen liittyy muitakin seikkoja. Perehdytyksellä on useita hyötyjä, jotka koskettavat niin työnantajaa kuin työntekijääkin:

1. Positiivinen työntekijäkokemus

Kunnollisella perehdytyksellä voidaan vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen. Perehdytyksen myötä työntekijälle on selvää, mitkä asiat kuuluvat hänen tontilleen, mitä häneltä odotetaan ja mitkä säännöt työyhteisössä pätevät. 

2. Työturvallisuus

Toinen olennainen hyöty on turvallisuus. Esimerkiksi rakennusalalla työturvallisuutta koskevat aiheet tulisi käydä hyvin läpi, sillä läpikäynnillä voidaan estää mahdollisia työtapaturmia. Turvallisuus ennen kaikkea!

3. Väärinymmärrysten ja virheiden välttäminen

Kunnollisella perehdytyksellä vähennetään ylipäätään väärinymmärrysten ja virheiden määrää, kun säännöt ovat selkeitä. Näin työntekijän ei tarvitse arvailla ja oppia kaikkea virheiden kautta. Virheitä tekee jokainen työelämässä, mutta perehdytyksellä voidaan välttää ne merkitsevimmät.

Parempi perehdytys näillä vinkeillä

Työntekijän perehdytykseen ei ole yhtä tiettyä tapaa, sillä perehdytys riippuu työntekijän osaamisen tasosta ja toisaalta toimialasta. Etukäteen perehdytyksen suunnitteleminen on kuitenkin yksi niistä asioista, joka tulisi olla osana jokaista perehdytystä.

Työnantajana voi huolehtia käytännön asioista ennen työsuhteen alkua. Lisäksi perehdytykselle kannattaa tehdä suunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja perehdytyksen aikataulun. Suunnitelman ei tarvitse olla kiveen hakattu, mutta se voi auttaa hahmottamaan tulevat sisällöt, tavoitteet ja aikataulun. Jos suunnitelma jätetään tekemättä, monet osa-alueet saattavat jäädä käsittelemättä.

Usein on hyvä muistaa, että ensimmäisellä työpäivällä on suuri merkitys uudelle työntekijälle. Ensivaikutelma jää mieleen, ja siksi kannattaa ottaa uusi työntekijä vastaan niin, että asioihin perehtymiseen on oikeasti varattu aikaa.

Monesti voi olla hyödyllistä antaa uudelle työntekijälle myös kirjallista materiaalia, johon voi tutustua ja johon työntekijä voi palata tarvittaessa. Työssä kuin työssä tulee paljon asiaa erityisesti alkuvaiheessa, joten on hyvä, jos on jotakin, johon voi itsenäisesti palata tarpeen tullen.

Tärkeää on myös se, että perehdytys ei jää vain alkuvaiheeseen. Siksi kannattaakin painottaa uudelle työntekijälle, että aina voi ja pitää kysyä, jos kysyttävää herää.

Älä unohda palautetta – suuntaan jos toiseen

Koko perehdytysprosessin ajan – ja sen jälkeen – tulisi sekä antaa että pyytää palautetta. Jos palautetta ei pyydä, ei voi tietää miten perehdyttämisen voisi tehdä paremmin ensi kerralla. Palautetta kannattaa pyytää myös yleisesti työyhteisön ja -paikan toimintatavoista, koska uusi työntekijä näkee asiat aina eri tavalla.

Palautteen antaminen uudelle työntekijälle on ensisijaisen tärkeää, koska se antaa edellytykset uudelle työntekijälle toimia oikein. Jos on antaa positiivista palautetta, sitä kannattaa antaa, koska se vahvistaa työntekijän näkemystä omasta osaamisestaan. Jos taas on jotakin korjattavaa, sekin kannattaa kertoa heti, sillä tällöin vältetään samat virheet jatkossa. 

Työvälineet tutuiksi – valitse helppokäyttöisimmät välineet

Jokaisen työn perehdytyksessä otetaan haltuun ensimmäisten asioiden joukossa erilaiset välineet, joita työssä käytetään. Talotekniikka- ja rakennusalan yrityksillä on useimmiten käytössä jonkinlainen ohjelmisto. Siispä kannattaa tehdä itselleen palvelus, ja valita yrityksen käyttöön mahdollisimman helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka opetteluun ei kulu tuhottomasti aikaa. Näin perehdytyskin sujuu ketterämmin, kun uudet työntekijät pääsevät nopeasti kiinni olennaisiin työvälineisiin.

Kiinnostaako, miten Evelian helppokäyttöisyys voi näkyä yrityksen arjessa? Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin täältä.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa