fbpx

Mikä tilintarkastus on ja kenelle se kuuluu?

Suuri osa suomalaisista osakeyhtiöistä on tilintarkastusvelvollisia, mutta milloin tilintarkastusvelvollisuus astuu voimaan, mitä tilintarkastus sisältää ja kuka itse tarkastuksen hoitaa?
 

Mitä tilintarkastus sisältää ja miksi se tehdään?

Tilintarkastuksessa tarkistetaan, että yrityksen tilinpäätös, kirjanpito ja mahdollisen toimintakertomuksen tiedot ovat paikkaansa pitäviä, eivätkä sisällä virheitä. Tämän lisäksi tilintarkastuksessa varmistetaan myös, että yrityksen hallitus noudattaa lakia.

Tilintarkastuksen päätavoitteena on siis varmentaa tilinpäätösinformaation oikeellisuus, jolla taas turvataan pääomamarkkinoiden luotettavuus. Toisin sanoen, tilintarkastus varmistaa tiedonsaannin eli sen, että yrityksen omistajat ja tilinpäätöstä päätöksentekoon hyödyntävät tahot, kuten esimerkiksi rahoittajat, saavat itselleen luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta ja tilanteesta.

Milloin yritys on tilintarkastusvelvollinen?

Tilintarkastus tehdään kerran vuodessa, kun yrityksen tilinpäätös on valmistunut. Tilintarkastus ei kuitenkaan ole pakollinen kaikille yritykselle, varsinkaan pienemmille, mutta milloin yritykselle astuu voimaan tilintarkastusvelvollisuus?

Tilintarkastusvelvollisuusastuu voimaan yleensä yrityksen toiminnan kasvaessa tietyn rajapyykin yli. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että pelkästään yrityksen koko ei vaikuta tilintarkastusvelvollisuuteen. Tilintarkastuslaki määrittää, että yritys on tilintarkastusvelvollinen, mikäli kaksi tai kolme seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

  1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yllä mainittujen edellytyksien lisäksi, tilintarkastusvelvollisuus voi syntyä myös, mikäli esimerkiksi 

  • Yrityksen yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa on näin määrätty
  • Rahoittaja vaatii sitä vaatii tai
  • myös osakkaat voivat tietyin ehdoin vaatia yritykseltä tilintarkastusta

Lue lisää tilintarkastusvelvollisuudesta Tilintarkastuslaista.

Tilintarkastuksen teettäminen vapaaehtoisesti

Tilintarkastus voidaan tehdä, vaikkei yritys olisikaan vielä tilintarkastusvelvollinen. Tilintarkastusta vaaditaan yllä mainituista syistä, mutta tilintarkastus hyödyttää itse yritystä myös monissa eri tilanteissa, joiden vuoksi tilintarkastuksen teettämistä vapaaehtoisesti kannattaa harkita. 

Yksi yleinen syy vapaaehtoiselle tilintarkastuksen toteuttamiselle on se, että kolmannelle osapuolelle halutaan varmistaa yrityksen tiedot. Mikäli esimerkiksi yritys hakee rahoitusta, voidaan potentiaaliselle rahoittajalle varmistaa yrityksen tietojen paikkaansapitävyys tilintarkastuksen avulla.

Kuka tilintarkastuksen hoitaa?

Tilintarkastuksen hoitaa yrityksen ylimmän johdon valitsema yrityksen ulkopuolinen Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisoima tilintarkastaja. Toisin sanoen, tilintarkastusta ei voi hoitaa kuka tahansa, vaan kyseisellä henkilöllä tulee olla HT-, KHT- tai JHT-pätevyys. Yritys on itse vastuussa siitä, että tilintarkastus tehdään. 

Evelia Tilit apunasi tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä

Yrittäjillä voi nousta esiin monen moisia kysymyksiä koskien tilintarkastusta, varsinkin kun se ensimmäisen kerran tulee ajankohtaiseksi. Asiakkaanamme et jää näiden kysymyksien kanssa yksin, vaan olemme tukenasi koko prosessin ajan vastaten tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä tarjoten useamman eri vaihtoehdon potentiaalisista tilintarkastajista laajasta yhteistyökumppaniverkostostamme.

Tutustu tilitoimistopalveluihimme

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa