fbpx

Kassavirtaennuste päätöksenteon tukena

Epävakaa taloustilanne vaikuttaa monien talotekniikka- ja rakennusalan yritysten arkeen. Ennakoimalla yrityksen maksuvalmiutta voidaan kuitenkin välttää monia ikäviä tilanteita, kun asioihin pystytään reagoimaan hyvissä ajoin. Mutta miten yrityksen kassavirtaa voidaan ennustaa ilman, että tarvitsee olla meedio?

Tässä blogissa syvennytään tulevaisuuden ennustamiseen kassavirtaennusteen avulla – mikä kassavirtaennuste on, mitä asioita se kertoo yrityksen tilanteesta ja miten kassavirtaennusteen antamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena.

Kassavirtaennuste antaa tärkeää tietoa yrityksen maksuvalmiudesta

Kassavirtaennuste on raportti, joka ennustaa yrityksen kassavirtaa pohjautuen yrityksen tuloihin ja menoihin, antaen näin tärkeää tietoa yrityksen tulevaisuuden maksuvalmiudesta. Toisin sanoen, kassavirtaennuste kertoo, paljonko yrityksellä on rahaa käytettävänään nyt ja tulevaisuudessa.

Kassavirtaa voidaan ennustaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä riippuen, mihin tarkoitukseen ennusteen antamaa tietoa kaivataan. Lyhyen aikavälin ennusteella saadaan tietoa esimerkiksi yrityksen maksukyvystä lähitulevaisuudessa palkkoihin, lainojen lyhennyksiin ja pienempiin hankintoihin, kun taas pitkän aika välin ennusteen antamaa tietoa voidaan hyödyntää enemmänkin yrityksen suurempiin strategisiin päätöksiin.

On kuitenkin hyvä muistaa, että ennustettakin olennaisempi asia on ensisijaisesti pitää huolta kassavirrasta. Toimiva kassavirta on tärkeää jokaiselle yritykselle, mutta sen tärkeys korostuu varsinkin uusilla ja nopeaan tahtiin kasvavilla yrityksillä. Lue lisää aiheesta, kuinka pitää kassavirta kunnossa.

Kassavirran ennustaminen käsin vai ohjelman avulla?

Kassavirran ennustaminen käsin on toki mahdollista, mutta selkeästi hyvin paljon työläämpää kuin siihen tarkoitettua työkalua hyödyntäen. Varsinkin, jos halutaan ennustaa kassavirtaa pidemmällä aikavälillä, on siihen erittäin järkevää ottaa avuksi oikeanlainen työkalu.

Kassavirtaennuste päätöksenteon tukena

Yritystoiminnan pyörittäminen keikka kerrallaan -mentaliteetilla ei pötkitä kovin pitkälle. Kun yritystoimintaa osataan katsoa pidemmällä aikavälillä, tuottaa se todennäköisesti enemmän hedelmää, kun päivät eivät kulu yllättävien asioiden selvittelyyn. Tämä pätee ihan jokaiseen yritystoiminnan eri osioon, mutta eritoten maksuvalmiuden hallintaan.

Toimialoille, kuten esimerkiksi talotekniikka- ja rakennusalalle, joiden toimintaan sitoutuu suuresti käyttöpääomaa, on erittäin tärkeää pystyä ennakoimaan tulevaa rahavirtaa.  Koska tavaraa joudutaan usein hankkimaan ennen kuin asiakkaalta ollaan saatu maksu, tulee yrityksen rahavirta olla positiivinen ja taloustilanteen ennakoitu, jottei yrittäjä löydä itseään tilanteesta, jossa uusia töitä ja näin ollen yrityksen kasvua ei pystytä tekemään, sillä rahat eivät riitä tarvittaviin hankintoihin.

Varsinkin yritystoiminnan ja tätä kautta maksutapahtumien lisääntyessä, on kokonaisuuden hahmottaminen ja ennustaminen ilman oikeanlaisia työkaluja melko hankalaa. Budjetointi on toki tärkeää, mutta sekään ei riitä, ellei osata arvioita yrityksen lähitulevaisuuden kassavirran kehitystä. Kun kassavirtaa ennustetaan, saadaan siitä tärkeää tietoa, minkä pohjalta voidaan tehdä oikeanlaisia päätöksiä, joilla yritystoiminta ja samalla yrityksen turvallinen kasvu saadaan turvattua.

Evelialla kassavirran ennustaminen on ketterää

Evelian kassavirtaennuste näyttää arvion yrityksen tulevasta talouden tilasta vain muutamalla klikkauksella, jonka pohjalta voidaan helposti arvioida yrityksen tulevaa maksukykyä.

Evelian kassavirtaennusteeseen voidaan liittää yrityksen pankkitili, jota kautta saadaan reaaliaikainen tieto yrityksen tämän hetkisestä talouden tilanteesta. Tämän lisäksi itse raportissa voidaan itse määrittää, mitkä eri osiot halutaan huomioida ennustetta tehdessä. Valittavia osioita ovat mm. yrityksen myyntisaatavat, muut tulot, ostovelat, muut kulut, sekä palkat. 

Tutustu nyt Evelian ominaisuuksiin.

Jaa kirjoitus

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajantasalla Evelian uusimmista toiminnoista sekä ajankohtaisista uutisista.

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa