fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usein kysyttyä: Tuntilappu

Miten siirrän työkirjauksen toiselle lähetteelle?
 • Työkirjauksen muokkaaminen on mahdollista ennen kuin se on laskutettu tai hyväksytty palkkatapahtumissa 
 • Kirjaus pitää ensin poistaa työn riveiltä. Kun poistat riviä, älä kuitenkaan poista alkuperäistä kirjausta kun Evelia kysyy sitä 
 • Avaa työkirjauksen tiedot joko kyseisen Työn Työkirjaukset-välilehdeltä tai Tuntilapun kautta 
 • Vaihda Työ-kenttään oikea työ ja Tallenna muutokset 
 • Mene uudelle työlle ja tiputa rivi laskutettavaksi “Laskuta työtehtävät”-napilla 
 • Katso ohje: Omien tuntikirjausten tarkitus ja muokkaus
Miten korjaan jo hyväksytyn työkirjauksen palkanlaskentaan menevää määrää?
 • Jos on mahdollista, helpointa olisi että kirjaus tehdään työntekijän toimesta uudelleen jonka jälkeen kirjaus hyväksyttäisiin uudelleen Palkkatapahtumissa 
 • Palkkatapahtumat-välilehden taulussa näkyviä arvoja on mahdollista muokata suoraan tauluun klikkaamalla kyseistä arvoa. Tämä muokkaa vain palkkaraportille menevää arvoa ja tekee tuntilapulle uuden korjaustapahtuman. Tämä ei siis korjaa itse tuntilappumerkintää tai laskutukseen menevää arvoa, joten tätä ei suositella kuin poikkeustilanteissa
Miten työntekijöiden pitäisi merkata sairaslomat ja pekkaset Eveliaan?

Näitä kirjauksia varten suositellaan että luodaan oma työ (asetettuna ei laskuteta -tilaan) tai projekti, johon työntekijät tekevät tämän tyyppiset kirjaukset. Tällä tavalla ne eivät sotke muiden töiden kulunseurantaa ja ne ovat samalla kerättynä yhteen paikkaan josta niitä on helppo seurata 

Miksi työnjohtaja ei voi tehdä tyäkirjauksia työntekijän puolesta?
 • Työaikalaki vaatii sen, että työnantaja seuraa työntekijän työaikaa jonka henkilö joko leimaa kortilla, täyttää tuntilapulle tai käyttää jotain muuta luotettavaa välinettä siihen. Kirjaamista ei siis voida ulkoistaa toiselle henkilölle 
 • Työnantajan on huolehdittava siitä, että työaikakirjanpitoa pidetään oikein. Oikein pidetyllä työaikakirjanpidolla on ratkaiseva merkitys, jos jälkeenpäin joudutaan selvittämään työnantajan ja työntekijän välisiä erimielisyyksiä tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista.
Miksi Palkkatapahtumien hyväksynnässä ei näy kaikkia palkkalajeja?
 • Varmista nämä asiat: 
 • Työtehtävätuotteen taakse on asetettu palkkalaji 
 • Palkkalajin taakse on asetettu “Palkka.fi -laskentasääntö” 
 • Asentajan taakse on asetettu maksuryhmä 
 • Asentajan taakse on asetettu palkkalajit palkanlaskentaan