fbpx

Työajanseuranta

Työajanseurannan käyttöönotto

Ennen kuin Evelian työajanseuranta voidaan ottaa yrityksen käyttöön, tulee muutamat perusasetukset ensin laittaa kuntoon. Tässä ohjeessa käymme läpi, mitä asetuksia sinun tulee laittaa kuntoon ja miten sen teet. 

 Lataa PDF-ohje 

Roolien luonti & liittäminen työtehtävätuotteeseen

Eveliantyöajanseurantaa voidaan muokata erilaiseksi eri rooleille esim. LVI-roolin omaavilletyöntekijöille saadaan näkyviin pelkästään heille kuuluvat työtehtävätuotteet.

Tässä ohjeessa käymme läpi, miten luot uusia rooleja, sekä liität ne työtehtävätuotteisiin.

 Lataa PDF-ohje 

Työtuntien kirjaaminen

Tässä videossa käydään läpi, miten kirjaat uudet työtehtävätapahtumat Eveliaan.

PDF-Ohjeessa käydään läpi kaksi eri tapaa, miten tehdä työaikakirjaus Eveliaan:

  1. Kirjaus suoraan työltä
  2. Kirjaus tuntilappuosiosta

 

Lataa PDF-ohje 

Työaikakirjaus puhelimella

Ohjeessa käydään läpi, miten kirjaat työtunnit puhelimella Eveliaan. Ohjeessa käydään läpi kaksi eri tapaa, miten tehdä työaikakirjaus Eveliaan:

  1. Kertakirjauksena
  2. Ajastimella

Lataa PDF-ohje 

Palkka.fi-integraatio

Eveliasta saadaan ladattua palkkaraportit Palkka.fi:n tarvitsemassa muodossa, jossa ne voidaan suoraan ajaa itse palkanlaskentaohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käsinkirjauksesta päästään eroon ja palkanlaskenta helpottuu sekä nopeutuu.
 
Miten tämä saadaan otettua käyttöön Eveliassa?
Jotta Eveliasta saadaan ladattua Palkka.fi:n kanssa yhteensopivat raportit, tulee omia asetuksia muuttaa sen mukaiseksi. Suosittelemme käymään palkkaryhmät läpi oman kirjanpitäjän kanssa, mikäli niiden kanssa on epävarmuutta tai epäselvyyksiä, jotta kaikki menee oikein.
 
Mitä asetuksissa tulee muuttaa?
  • Aseta palkkalajeille Palkka.fi:n mukaiset palkkalajit (tieto näistä löytyy suoraan Eveliasta)
  • Luo tarvittavat maksuryhmät, joita yrityksessäsi käytetään esim. (kuukausipalkka, tuntipalkka jne.) Maksuryhmällä tarkoitetaan kenelle palkka maksetaan ja mikä on palkan maksupäivä.
  • Kytke työntekijät maksuryhmiin ja aseta palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan Työntekijät ja roolit -asetuksista
  • Aseta työntekijän Palkkalajit-asetuksista palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan
 
Lataa alta opas, jossa käydään tarkemmin läpi, miten palkka-asetukset saadaan muutettua Palkka.fi:hin sopiviksi.
 

Lataa PDF-ohje 

Palkkatapahtumien hyväksyntä ja palkanmaksuraporttien haku

Tässä oppaassa käydään läpi, miten palkkatapahtumat hyväksytään ja miten palkanmaksuraportit saadaan ladattua Eveliasta.

Lataa PDF-ohje