fbpx

ASETUKSET

Hinnoittelusäännöstön luonti

Ohjeessa käydään läpi, miten määrität yrityksesi hinnoitteluasetukset Eveliassa.

 Lataa PDF-ohje 

Asiakasryhmän luonti ja tallentaminen asiakastietoihin

Eveliaan voidaan luoda erilaisia asiakasryhmiä, kuten esimerkiksi kanta-asiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, yritysasiakkaat jne. Asiakasryhmille voidaan luoda omia hinnoittelusääntöjä, maksimimaksuehtoja, maksimiviivästyskorot jne. Tämän avulla hinnoittelua ja laskutusta saadaan automatisoitua ja helpotettua entisestään, kun suurempia määrä asiakkaita saadaan niputettua yhden ryhmän alle, jolla on samat säännöstöt.

Sosiaalikuluprosentin muokkaaminen

Eveliassa sosiaalikuluprosentti on automaattisesti 70%. Ohjevideossa käydään läpi, miten muutat sosiaalikuluprosenttia halutunlaiseksi omissa asetuksissasi. 

Palkka.fi-integraatio

Eveliasta saadaan ladattua palkkaraportit Palkka.fi:n tarvitsemassa muodossa, jossa ne voidaan suoraan ajaa itse palkanlaskentaohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käsinkirjauksesta päästään eroon ja palkanlaskenta helpottuu sekä nopeutuu.
 
Miten tämä saadaan otettua käyttöön Eveliassa?
Jotta Eveliasta saadaan ladattua Palkka.fi:n kanssa yhteensopivat raportit, tulee omia asetuksia muuttaa sen mukaiseksi. Suosittelemme käymään palkkaryhmät läpi oman kirjanpitäjän kanssa, mikäli niiden kanssa on epävarmuutta tai epäselvyyksiä, jotta kaikki menee oikein.
 
Mitä asetuksissa tulee muuttaa?
  • Aseta palkkalajeille Palkka.fi:n mukaiset palkkalajit (tieto näistä löytyy suoraan Eveliasta)
  • Luo tarvittavat maksuryhmät, joita yrityksessäsi käytetään esim. (kuukausipalkka, tuntipalkka jne.) Maksuryhmällä tarkoitetaan kenelle palkka maksetaan ja mikä on palkan maksupäivä.
  • Kytke työntekijät maksuryhmiin ja aseta palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan Työntekijät ja roolit -asetuksista
  • Aseta työntekijän Palkkalajit-asetuksista palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan
 
Lataa alta opas, jossa käydään tarkemmin läpi, miten palkka-asetukset saadaan muutettua Palkka.fi:hin sopiviksi.
 

Lataa PDF-ohje

Tavoite- ja minimikatteen asettaminen

Tässä videossa käydään läpi, miten asetat yritykselle tavoite- ja minimikatteen, jotta katteiden rivikohtainen seuranta työllä onnistuu entistä helpommin.
 

Uuden pätevyystyypin lisääminen Eveliaan ja työntekijän tietoihin

Eveliassa on mahdollisuus lisätä henkilötietojen taakse eri lisenssejä/pätevyyksiä, joiden voimassaoloa ja muita tietoja voi seurata suoraan Eveliasta. Lisättävät lisenssit voivat olla mitä tahansa esimerkiksi tulityökortti, työtuvallisuuskortti, hätäensiapukortti, ajokortti, vesieristyssertifikaatti jne.
 
Tässä ohjevideossa käydään läpi:
1. Miten luot Eveliaan uusia pätevyystyyppejä
2. Miten lisenssejä/pätevyyksiä lisätään työntekijöiden tietoihin
 

Tilikartan muokkaaminen

Eveliasta löytyy liikekirjurin tilikartta, jossa on automaattisesti käytössä tietty määrä aktiivisia tilejä. Tässä oppaassa käymme läpi, miten olemassa olevaa tilikarttaa voidaan tarvittaessa muokata.

Ohjeessa käydään myös läpi, miten ja mistä laskujen automaattialennusraja asetetaan.

Lataa PDF-ohje

Työntekijän poistaminen resursointikalenterista

Evelian töillä ja resursointikalenterissa näkyy automaattisesti kaikki Eveliaan lisätyt työntekijät. Ohjevideossa käydään läpi, miten poistat halutut työntekijät töiltä ja resursointikalenterista, mikäli tarve sitä vaatii.