fbpx

ASETUKSET

Hinnoittelusäännöstön luonti

Ohjeessa käydään läpi, miten määrität yrityksesi hinnoitteluasetukset Eveliassa.

 Lataa PDF-ohje 

Sosiaalikuluprosentin muokkaaminen

Eveliassa sosiaalikuluprosentti on automaattisesti 70%. Ohjevideossa käydään läpi, miten muutat sosiaalikuluprosenttia halutunlaiseksi omissa asetuksissasi. 

Palkka.fi-integraatio

Eveliasta saadaan ladattua palkkaraportit Palkka.fi:n tarvitsemassa muodossa, jossa ne voidaan suoraan ajaa itse palkanlaskentaohjelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käsinkirjauksesta päästään eroon ja palkanlaskenta helpottuu sekä nopeutuu.
 
Miten tämä saadaan otettua käyttöön Eveliassa?
Jotta Eveliasta saadaan ladattua Palkka.fi:n kanssa yhteensopivat raportit, tulee omia asetuksia muuttaa sen mukaiseksi. Suosittelemme käymään palkkaryhmät läpi oman kirjanpitäjän kanssa, mikäli niiden kanssa on epävarmuutta tai epäselvyyksiä, jotta kaikki menee oikein.
 
Mitä asetuksissa tulee muuttaa?
  • Aseta palkkalajeille Palkka.fi:n mukaiset palkkalajit (tieto näistä löytyy suoraan Eveliasta)
  • Luo tarvittavat maksuryhmät, joita yrityksessäsi käytetään esim. (kuukausipalkka, tuntipalkka jne.) Maksuryhmällä tarkoitetaan kenelle palkka maksetaan ja mikä on palkan maksupäivä.
  • Kytke työntekijät maksuryhmiin ja aseta palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan Työntekijät ja roolit -asetuksista
  • Aseta työntekijän Palkkalajit-asetuksista palkkaraportille halutut palkkalajit palkanlaskentaan
 
Lataa alta opas, jossa käydään tarkemmin läpi, miten palkka-asetukset saadaan muutettua Palkka.fi:hin sopiviksi.
 

Lataa PDF-ohje