fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ostolaskujen litterointi

Ostolaskuja voidaan kohdistaa litteroille suoraan ostolaskunäkymässä. Kohdistus voidaan tehdä koko lasku kerrallaan tai rivikohtaisesti.

Jotta ostolaskuriveille voidaan lisätä litteroita, tulee saajan tietoihin määrittää, mitkä litterat kyseisellä saajalla on käytössä. Näin ostolaskuja kohdistettaessa litteroille, tulee vaihtoehdoiksi vain rajattu määrä eli valitut litterat ja valinta on helpompaa. Katso ohje: Litteroiden lisääminen saajan tietoihin

Tässä ohjeessa käydään läpi, miten:

  1. litteroit ostonlaskun kokonaisuudessaan, sekä
  2. litteroit ostonlaskun rivikohtaisesti

Koko ostolaskun litterointi kerralla

Ostolaskun rivikohtainen litterointi