fbpx

OPPAAT JA ESITTEET

Ohjelmisto-kartoittamisen ABC

Oppaassa käydään läpi ne asiat, joita sinun tulisi huomioida uutta ohjelmistoa hankittaessa. Opas koostuu kahdesta osasta; nykytilanteen sekä uuden ohjelmiston kartoittamisesta.

Laskurahoitus – LähiRahoitus

Eveliasta löytyy integraatio LähiRahoituksen laskurahoitukseen. Lataa esite ja tutustu laskurahoitukseen, sekä LähiRahoituksen palveluihin.

Laskurahoitus – Certum

Eveliasta löytyy integraatio Certum:in laskurahoitukseen. Lataa esite ja tutustu laskurahoitukseen, sekä Certumin Palveluihin.

KÄYTTÖOPPAAT ASIAKKAILLE

Tältä sivulta löydät kaikki tarvittavat oppaat Evelian käyttöön.

LASKUTUS & mYYNTIRESKONTRA

Laskujen luonti: tuotehaku, liitteet, lähetys, hyvityslaskun luonti, tuoterivien hintojen muuttaminen ja myyntireskontran seuranta.

OSTOLASKUT & -RESKONTRA, kUITIT

Ostolaskujen vastaanottaminen, maksaminen ja edelleenlaskuttaminen, käteis- ja korttiostojen kuittien hallinta, pankkitilin saldon tarkistaminen.

TYÖT, LÄHETTEET, TYÖMÄÄRÄIMET & rESURSOINTI

Töiden luonti, hallinta ja resursointi.

TYÖAJANSEURANTA

Työtuntien kirjaus, työajanseurannan käyttöönotto, työaikaraportit ja Palkka.fi-integraatio.

TUOTTEET

Alennusluetteloiden sisäänluku, omien tuotteiden perustaminen, työtehtävätuotteiden luonti ja hallinta & asiakaskohtainen hinnoittelu.

OPPAAT ASENTAJILLE

Töiden käsittely, superhaku, työaikakirjaukset, palkkatapahtumat ja raportit omaan käyttöön.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottovelho, ohjelmistomaksu, käyttäjätunnuksien luonti, lomakkeet ja pohjat sujuvaan käyttöönottoon.

KOHTEIDEN JA ASIAKKAIDEN HALLINTA

Uuden kohteen luonti, uuden asiakkaan luonti.

KIRJANPITORAPORTIT JA OPPAAT KIRJANPITÄJILLE

Ohjeita kirjanpitoraporttien hallintaan.

SUOSITTELUJÄRJESTELMÄ

Mikä Evelian suosittelujärjestelmä on ja miten voit hyötyä suosittelemalla meitä tuttavillesI?

RAPORTIT TYÖNJOHTAJILLE JA HALLINTOON

Ohjeita työnjohdon ja hallinnon raporttien hakemiseen Eveliasta.

LIITTYMÄT

Ohjeita ja tietoa Evelian integraatioista ja yhteensopivuuksista eri järjestelmien kesken.

ASETUKSET

Ohjeet perusasetuksien kuten hinnoitteluasetuksien, sosiaalikulun määrittämiseen ja Palkka.fi-integraatio.

PROJEKTIT

Uuden projektin luonti, seuranta, maksuerätaulukoiden luonti ja laskutus.

KASSA

Oppaita kassan käytön tueksi – pikatuotteiden ja kassakuitin luonti.