fbpx

OPPAAT JA ESITTEET

Ohjelmisto-kartoittamisen ABC

Oppaassa käydään läpi ne asiat, joita sinun tulisi huomioida uutta ohjelmistoa hankittaessa. Opas koostuu kahdesta osasta; nykytilanteen sekä uuden ohjelmiston kartoittamisesta.

KÄYTTÖOPPAAT ASIAKKAILLE

Tältä sivulta löydät kaikki tarvittavat oppaat Evelian käyttöön.

LASKUTUS & mYYNTIRESKONTRA

Laskujen luonti: tuotehaku, liitteet, lähetys, hyvityslaskun luonti, tuoterivien hintojen muuttaminen ja myyntireskontran seuranta.

OSTOLASKUT & -RESKONTRA, kUITIT

Ostolaskujen vastaanottaminen, maksaminen ja edelleenlaskuttaminen, sekä käteis- ja korttiostojen kuittien hallinta.

TYÖT, LÄHETTEET, TYÖMÄÄRÄIMET & rESURSOINTI

Töiden luonti, hallinta ja resursointi.

TYÖAJANSEURANTA

Työtuntien kirjaus, työajanseurannan käyttöönotto, työaikaraportit.

TUOTTEET

Alennusluetteloiden sisäänluku, omien tuotteiden perustaminen, työtehtävätuotteiden luonti ja hallinta.

OPPAAT ASENTAJILLE

Töiden käsittely, superhaku, työaikakirjaukset, palkkatapahtumat ja raportit omaan käyttöön.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottovelho, ohjelmistomaksu, käyttäjätunnuksien luonti, lomakkeet ja pohjat sujuvaan käyttöönottoon.

KOHTEIDEN JA ASIAKKAIDEN HALLINTA

Uuden kohteen luonti, uuden asiakkaan luonti.

KIRJANPITORAPORTIT JA OPPAAT KIRJANPITÄJILLE

Ohjeita kirjanpitoraporttien hallintaan.

SUOSITTELUJÄRJESTELMÄ

Mikä Evelian suosittelujärjestelmä on ja miten voit hyötyä suosittelemalla meitä tuttavillesI?

RAPORTIT TYÖNJOHTAJILLE JA HALLINTOON

Ohjeita työnjohdon ja hallinnon raporttien hakemiseen Eveliasta.

LIITTYMÄT

Ohjeita ja tietoa Evelian integraatioista ja yhteensopivuuksista eri järjestelmien kesken.

ASETUKSET

Ohjeet perusasetuksien kuten hinnoitteluasetuksien ja sosiaalikulun määrittämiseen.

PROJEKTIT

Uuden projektin luonti, seuranta, maksuerätaulukoiden luonti ja laskutus.