fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dynaamiset lomakkeet

Eveliassa on tällä hetkellä perinteisten lomakkeiden lisäksi uudenlaisia dynaamisia lomakeitta, joita ovat: 

Työmaan tarkastuksen dynaamiset lomakkeet:

✔️ Työtelineen ja sääsuojan käyttöönottotarkastuspöytäkirja

✔️ Työmaapäiväkirja

✔️  Itselleluovutuslomake

✔️ Perusraportti

LVI-alan dynaamiset lomakkeet:

✔️ Painekoe, lattialämmitys ja käyttövesipiirit

✔️ Huoltoraportti

Sähköalan dynaamiset lomakkeet:

✔️ Yksinkertainen tarkastuspöytäkirja: sähköasennuksen käyttöönotto + mittaustulokset

✔️ Laaja tarkastuspöytäkirja: sähköasennuksen käyttöönotto

Mikä on dynaaminen lomake?

Dynaamisissa lomakkeissa on ns. ’normaaleita’ lomakkeita enemmän ominaisuuksia. Näitä dynaamisia lomakkeita voidaan välitallentaa ja jatkaa niiden täyttämistä myöhemmin. Kyseisiä lomakkeita voidaan myös luoda useampia.

Huom!

Dynaamiset lomakkeet löytyvät samasta paikasta kuin kaikki muutkin lomakkeet eli työn lomakkeet-välilehdeltä.

Miten dynaamiset lomakkeet toimivat?

Dynaamisten lomakkeiden täyttö toimii samalla tavalla kuin minkä tahansa muun lomakkeen täyttö. Dynaamisten lomakkeiden erikoisominaisuuksina on:

  1. Välitallentaminen

  2. Useamman lomakkeen luonti

 

Tässä ohjeessa käymme läpi, miten nämä kaksi ominaisuutta toimivat.

Lomakkeen välitallentaminen

Usean lomakkeen luonti