fbpx

Evelian avulla parempi kannattavuus

Noin vuosi sitten Sähköpalvelu Ojalan perustaneella Marko Ojalalla on kertynyt jo pidempää kokemusta yrittäjänä toimimisesta. Vuodesta 2008 asti sähköalan yrittäjänä toiminut Marko Ojala myi aiemman yrityksensä vuosi takaperin, ja koronavuoden jälkeen tarkoituksena oli jatkaa yritystoimintaa pienimuotoisemmin yksinyrittäjänä Sähköpalvelu Ojalan nimissä.  

Käytännössä edellisen yrityksen myymisen ja uuden perustamisen jälkeen itse työnteko on pysynyt kuitenkin hyvin samankaltaisena, samojen asiakkaiden ja kohteiden parissa. Siirtyminen hieman pienemmän toiminnan pariin mahdollisti, Marko Ojalan mukaan, kuitenkin oman työtilanteen rauhoittamisen ja tasapainon löytämisen työn ja vapaa-ajan välille. 

Pidempiaikaisena yrittäjänä toimimisen ansiosta Marko Ojala omaa laaja-alaisen ammattitaidon, jonka ansiosta hän pystyy takaamaan asiakkailleen korkeaa ja varmaa laatua tekemistään töistä. Erikoisosaamista löytyy yrittäjältä itseltään varsinkin sähkösuunnittelun puolelta, joka mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelun. 

‘’Teen sähköurakointia aina pienistä kodin sähkötöistä isojen hallien kokonaisvaltaisiin sähköurakoihin. Palveluihin kuuluu myös suunnittelupalvelut sähkösuunnitelmista kamera- ja valosuunnitteluihin. Näin pystyn palvelemaan asiakkaitani Avaimet käteen -tyylillä. Minulle etulyöntiasemaa antaa juurikin se, että pystyn tarjoamaan palveluita suunnittelusta lähtien, johon tarvitaan kuitenkin omanlaiset välineet, koulutuksen ja osaamisen.’’

Alakohtaisilla ominaisuuksilla tehokkuutta ja helppoutta tekemiseen

Marko Ojalalle Evelia oli jo edellisen yrityksen myötä tuttu, sillä Evelia on ollut käytössä yrittäjällä jkesästä 2019 lähtien. Sähköpalvelu Ojalan perustamisen yhteydessä olikin siis itsestäänselvä asia, että laskutusohjelmisto tulee pysymään samana. Evelian alakohtaiset ominaisuudet ovat tuoneet niin helppoutta tekemiseen kuin parempaa katetta töille. 

‘’Aiempi laskutusohjelma ei missään nimessä ollut huono, muttei myöskään se optimaalisin vaihtoehto siihen meidän tekemiseen. Käytössä oli ennen Eveliaa yleisohjelmisto, johon emme saaneet toimittajien hintoja, joka teki laskuttamisesta työlästä ja katteiden ylläpitämisestä haastavaa. Kyllä sen eron olen ihan selkeästi huomannut. Katteet ovat parantuneet nyt kun käytössä on toimittajien ajantasaiset hinnastot, pystyy hyödyntämään asiakaskohtaista hinnoittelua ja ohjelmistosta näkee helposti ne omat ostohinnat. Talotekniikka-alan ohjelmistot eivät olleet minulle ennestään tuttuja. Eveliasta kiinnostuin juurikin tuon alakohtaisuuden takia – toimittajien hinnastoista etenkin. Tottakai näin tilitoimistotaustaisena tarkasteli tulevaa ohjelmistoa myös kirjanpitäjän näkökulmasta.’’

‘’Katteet ovat parantuneet nyt kun käytössä on toimittajien ajantasaiset hinnastot, pystyy hyödyntämään asiakaskohtaista hinnoittelua ja ohjelmistosta näkee helposti ne omat ostohinnat.’’

Laskutuksen lisäksi tekemistä on, Markon mukaan, helpottanut myös muut alakohtaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi sähköiset pöytäkirjat ja liitteet. 

‘’Sähköiset pöytäkirjat ja liitteet ovat olleet ihan ehdottomat. Monta iltaa olen kiittänyt, että ne on siinä. Niissä oli nimittäin aiemmin todella suuri työ, kun niitä joutui täyttelemään paperisessa muodossa, skannailemaan, tallentelemaan ja tulostelemaan. Nyt on jäänyt monta välivaihetta pois ja parasta on se, että ne vielä tallentuu Eveliassa sinne töiden taakse, josta ne saa helposti asiakkaalle laskun liitteenä eikä niitä tarvitse enää omalle tietokoneelle tallennella.’’

Oikean tiedon avulla keskittyminen kannattavampiin töihin

Yrityksen aiempi ohjelmisto ei mahdollistanut tarkkaa työ– tai urakkakohtaista seurantaa, vaan seuranta tehtiin enemmänkin kokonaisuutta arvioiden kirjanpitoraportteja hyödyntäen. Tähän pääsyynä oli aiemman ohjelmiston yleisluontoisuus, jonka takia se ei ymmärtänyt alan keikka- tai urakkaluontoisuutta. Kaikki nähtiin enemmänkin suurena kokonaisuutena. Evelian myötä on yrityksen seuranta muuttunut huomattavasti, kun käyttöön on tullut täysin uudenlaisia työkaluja, joiden avulla yritys on pystynyt keskittymään kannattavampiin töihin ja viivan alle on jäänyt enemmän. 

‘’Se, että pystyy itse seuraamaan projektien tuloja ja kuluja, ja että työt saadaan eroteltua toisistaan on erittäin tärkeää, sillä kaikki työt eivät tietenkään ole yhtä kannattavia. Aiemmin emme saaneet kohdistettua kuluja työlle, sillä yleisohjelmistossa näitä työlähetteitä ei ollut. Tämän takia emme pystyneet seuraamaan yksittäisten töiden tai projektien kannattavuutta, vaan seurasimme sitä yleistasolla kirjanpitoraportteja hyödyntäen. Useimmiten se menee niin, että kirjanpitäjä kertoo kerran kuukaudessa, oliko kuukausi kannattava vai ei. Tämä ei kuitenkaan kerro sen tarkemmin, mikä teki kuusta kannattavan tai kannattamattoman, eikä näin ollen tarvittavaa tietoa toiminnan kehittämistä ajatellen.

Evelian avulla saan seurattua jokaista työtä ja projektia erikseen. Näin olen saanut karsittua pois ne kannattamattomimmat työt ja keskityttyä niihin kannattavampiin, mikä näkyy tottakai suoraan liiketuloksessa. Mielestäni on erittäin tärkeää saada ajoissa pois kaikki ne kannattamattomat hommat tai sitten muuttaa hinnoittelua niin, että kaikista töistä saadaan kannattavampia. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman oikeita seurantatyökaluja.’’

‘’Evelian avulla saan seurattua jokaista työtä ja projektia erikseen. Näin olen saanut karsittua pois ne kannattamattomimmat työt ja keskityttyä niihin kannattavampiin, mikä näkyy tottakai suoraan liiketuloksessa.’’

Vaihto Eveliaan kannattava päätös

Eveliaan päätyminen on Marko Ojalan mukaan ollut oikea ja kannattava päätös, sillä nyt on löytynyt ohjelmisto, joka tukee yrityksen tarpeita paremmin kuin mikään aiempi ohjelmisto. Alakohtainen Evelia-ohjelmisto on helpottanut ja tehostanut laskuttamista, parantanut töiden katteita ja vähentänyt yrittäjän toimistotöihin kuluvaa aikaa.  

Erittäin ison plusmerkin Marko Ojala antaa Evelian jatkuvalle ja aktiiviselle kehitykselle. Uskomatonta vauhtia tulevat uudet ominaisuudet helpottavat yrittäjän työtä ja arkea entisestään. Tämän lisäksi myös Evelian muut käyttöä tukevat asiat, kuten esimerkiksi asiakastuki, ovat Markon mukaan kunnossa. 

‘’Sanotaan näin, että kun on itse toiminut aiemmin kirjanpitäjänä ja nähnyt paljon eri ohjelmistoja, niin kyllä tämä ehdottomasti vaan paras on. Onhan niitä muitakin helppokäyttöisiä ohjelmistoja, mutta tämä on helpottanut ja nopeuttanut sitä työn tekemistä ihan todella paljon. Onhan se tottakai aivan eri, kun ohjelmisto on luotu tälle omalle alalle, jonka takia ohjelmistosta löytyvät ominaisuudet ovat kaikki tarpeellisia. Myös asiakastuki on Evelialla nopeaa – hyvä kun lausetta kerkee loppuun kirjoittamaan, tulee chatissa jo tervehdys. Tyytyväinen siis olen.’’

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa