fbpx

Yrityksen toiminnot tehokkaasti hallintaan yhdellä työkalulla

”Evelia on kehittyvä ohjelmisto, jonka kanssa voi huoletta mennä pitkälle tulevaisuuteen.’’

Sähkökatko on laajalla valikoimalla sähköalan palveluita tarjoava yritys, jonka palvelut ulottuvat niin perus asennustöistä, hälytinjärjestelmiin kuin sähkö-, tele-, ja audiosuunnitteluihin. Yritys perustettu vuonna 2016, mutta juuret ulottuvat pidemmälle jo vuoteen 2006, jolloin Sähkökatkon emoyhtiö, Suuunnittelutoimisto Energy, perustettiin. Alunperin toiminimellä aloitettu toiminta ja yrityksen palvelut ovat laajentuneet ajan saatossa ja nykyisin yritys työllistää kuusi henkilöä, sekä on laajentanut toimialuettaan Turusta, Tampereen ja Helsingin seuduille.

Viime keväänä yritykselle tuli sopiva ajankohta lähteä kehittämään ja helpottamaan toimintaansa nykyaikaistamalla yhden keskeisimmistä työkaluistaan, toiminnanohjausohjelmiston. Tästä alkoikin uuden ohjelmiston kartoitus. Kyseiseen asiakastarinaan haastattelimme yrityksen perustajaa ja omistajaa, Veijo Vaalantia.

Miksi ohjelmiston vaihto tuli ajankohtaiseksi ja miksi päädyitte Eveliaan?

Ohjelmiston vaihtoon ja Eveliaan päätyminen oli Vaalantin mukaan monen asian summa. Aiemman ohjelmiston vanhanaikaisuus ja näin ollen tietyissä tilanteissa sen kankeus olivat suuria tekijöitä, joiden vuoksi yritys päätti lähteä kartoittamaan uusia nykyaikaisempia vaihtoehtoja. Yrityksen tavoitteena oli löytää nykyaikainen ohjelmisto ja pitkäaikainen kumppani, joka mahdollistaisi tärkeiden työkalujen keskittämisen yhteen ohjelmistoon. 

‘’Rutiinien helpottuminen on kaiken a ja o. Se, että niistä päivittäisistä rutiineista saadaan suoraviivaisempia, tekee siitä tekemisestäkin mielekkäämpää.”

''Lähdimme hakemaan uudesta ohjelmistosta skaalautuvuutta, helppokäyttöisyyttä ja nykyaikaisuutta. Tämän lisäksi myös ohjelmiston sisäistämisen ja käyttöönoton tehokkuus, joustavuus, yksinkertaisuus ja nopeus, varsinkin asentajien näkökulmasta, oli meille erittäin tärkeää.’’ 

Eveliaan päätymiseen vaikutti ohjelmiston nykyaikaiset, helppokäyttöiset ja automatisoidut toiminnot, joita aiemmassa ohjelmistossa ei samalla tavalla ollut tarjolla. Vaalanti näki Eveliassa työkalun, joka tukee yrityksensä toimintojen tehostamista ja kehittämistä kustannustehokkaalla tavalla. Näin ollen oli päätös vaihtaa vanha ohjelmisto Eveliaan tehty lopullisesti.

Myös niillä pienillä asioilla suuri merkitys

Ohjelmiston nyt oltua Sähkökatkon käytössä noin vuoden ajan, on helpotusta tullut jo huomattavasti niin suurista kuin pienistäkin uusista ominaisuuksista. Nämä uudet ominaisuudet ovat helpottaneet ja tehostaneet yrityksen arkea – niin työmaalla kuin toimistolla.

‘’Haimme uudessa ohjelmistossa nimenomaan sitä toiminnan helpottamista ja tehostamista. Tässä Evelia on kyllä ollut suuresti apuna. Evelian automatisoidut toiminnot ovat tuoneet helpotusta poistamalla meiltä täysin turhia työvaiheita, kuten esimerkiksi viitemaksujen manuaalisen ajon, joka nyt Eveliassa hoituu täysin automatisoidusti. Onhan tuo viitemaksujen ajo toki itsessään melko pieni juttu, mutta kun näitä pieniä ''turhia'' työvaiheita jää useampia pois, helpottaa se suuremmassa mittakaavassa huomattavasti sitä omaa tekemistä. Aikaa säästyy ja tekemisestä tulee mukavampaa.

Evelian nopeus on myös yksi iso valttikortti. Esimerkiksi, kun asiakas soittaa meille ja kysyy jotain johonkin työhön liittyen, pystyn erittäin nopeasti kännykällä etsimään kyseisen työn Eveliasta. Vanhalla ohjelmistolla piti ensin avata Citrixyhteys ja odotella, että ohjelmisto aukeaa. Tässä meni jo oma tovinsa, jonka jälkeen pääsi vasta etsimään sitä työtä tai laskua, jolta se vastaus asiakkaan kysymykseen löytyisi. Tähän myös tarvittiin tietokonetta eli liikkeellä ollessa tätä ei oikein pystynyt tekemään. Evelian nopeus tulee esiin myös ihan laskujen kirjoittamisessa. Mikäli minulla on 15 minuuttia aikaa, tiedän ehtiväni siinä ajassa kirjoittamaan muutaman laskun. Verrattaen, että aiemmin minulla meni se 15 minuuttia pelkästään ohjelmiston avaamiseen.’’

Kilpailuetua uudesta ohjelmistosta

Vaalantin sanoin, on Sähkökatkolle olennaista ja tärkeää pysyä mukana kehityksessä, sillä tämä antaa yritykselle kultaakin tärkeämpää kilpailuetua.

‘’’Yrityksen on hyvä ja tärkeä olla tekemisissä kehittyvän organisaation kanssa.”

‘’Mielestäni yrityksen on hyvä ja tärkeä olla tekemisissä kehittyvän organisaation kanssa, jollainen Evelia on. Tämä sen takia, että yritys ja sen toiminnot kehittyvät melkeinpä automaattisesti siinä samalla. Näin ei jää jumittamaan paikoilleen vanhoihin kaavoihin ja saa uusia työkaluja ja ideoita oman tekemisen tehostamiseen myös sieltä kumppaniorganisaatiolta. 

Yrityksemme vahvuus liittyy osaamisemme lisäksi myös vahvasti Eveliaan. Yrityksellämme ei ole kiinteää toimipistettä, vaan asentajat hoitavat asiakkaat lähestulkoon itsenäisesti. Tämän takia toimintojen sähköistäminen on meille elintärkeää. Evelian mukana meille on tullut uusia työkaluja, joilla sähköistämistä ollaan saatu kehitettyä eteenpäin. Esimerkiksi sähköiset asennuspöytäkirjat ovat tulleet meille uutena Evelian mukana. Nämä pystytään tekemään suoraan työmaalla ja ne myös tallentuvat automaattisesti Eveliaan, jolloin kaikilla on pääsy niihin samantien. Asentajat pystyvät myös jo työmaalla tekemään laskun lähestulkoon valmiiksi ja pyytämään tarvittavat allekirjoitukset asiakkaalta. Toisin sanoen kaikki dokumentoinnit pystytään hoitamaan sähköisesti saman tien liikkeellä ollessa.Tämä tekee meistä yrityksenä melko modulaarisen. Mikäli yksi asentaja menee aloittamaan työn, pystyy toinen asentaja helposti jatkamaan kyseisen työn loppuun, kun Eveliasta saadaan helposti selville, mitä kohteessa on aiemmin tehty.’’

Miksi suosittelisit Eveliaa?

Vaalantin mukaan Evelian helppokäyttöinen, kattava ja joustava kokonaisuus helpottaa ja tukee yrityksen nykyaikaista ja tehokasta toimintaa monin eri tavoin.

‘’Eihän minun kannata suositella hyvää ohjelmistoa kilpailijoilla hahahah no ei vaisinkaan. Evelia on kehittyvä ohjelmisto, jonka kanssa voi huoletta mennä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelmiston vahvuuksia on sen käyttöönoton ja toimintojen kuten esimerkiksi laskutuksen helppous ja nopeus, tuen hyvä ja toimiva saatavuus, sekä selainpohjaisuus, joka mahdollistaa Evelian käytön kaikilla eri laitteilla. Sähköisen laskutuksen palikat ovat myös Eveliassa kohdillaan.

Kun kaikki tarvittava, esimerkiksi sähköiset pöytäkirjat löytyy ohjelmistosta ja mikä tärkeintä, ne ovat helpot käyttää, niin kyllähän se myös motivoi ja auttaa niiden käyttöönotossa ja käytössä. Tietysti todella tärkeänä etuna on myös ohjelmiston helppokäyttöisyys asentajien näkökulmasta. Se, että ohjelmistoa on oikeasti helppo käyttää matalalla kynnyksellä myös siellä kentällä.

Rahallisesta näkökulmasta Eveliassa on bonuksena myös heidän käyttäjälisenssikäytäntö, jonka ansiosta yrityksen ei tarvitse sitoutua esimerkiksi 6kk ajaksi vaikka 6 henkilön lisensseihin, mikäli tarve putoaa hetkellisesti viiteen. Näiden lisenssien määrää voi itse muuttaa suoraan ohjelmistosta, aina kun tarve sitä vaatii.''

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa