fbpx

Evelia oikea valinta myös uusille yrityksille

Putkeen Oy on Lauri Knuuttilan ja Mikko Niemisen perustama Tamperelainen putkifirma. Yritys sai alkunsa vuoden 2019 loppukesästä, jolloin Mikko ja Lauri päättivät toteuttaa jo jonkin aikaa muhineen ideansa ryhtyä yrittäjiksi. Yrityksen toimialue ulottuu pääosin Tampereelta Pirkanmaalle, mutta töitä tehdään siellä, missä tarve on. Tällä hetkellä tämä alle vuoden vanha yritys työllistää jo kolme henkilöä ja yrityksen palveluihin kuuluu melko laajasti eri putkialan työt.

‘’Teemme pääasiassa huolto-, saneeraus- ja pieniä projektiluontoisia töitä. Huoltopuoli on kuitenkin selkeästi meillä se ykkösjuttu. Koemme olevamme siinä kilpailukykyisiä, sillä meillä toimii hyvin organisointi, ihmisten kanssa toimiminen ja olemme valmiita nopeastikin muuttuviin aikatauluihin.’’

Tähän asiakastarinaan haastattelimme toista yrityksen perustajaa, Mikko Niemistä.

Uutena yrittäjänä mahdollisuus tehdä asiat omalla tavalla

Uutta yritystä perustettaessa on aina mahdollisuus uusia vanhat totutut toimitavat ja näin tekivät myös Mikko ja Lauri. Ajatus yrittäjyydestä alkoi kiinnostamaan, kun molemmat tajusivat, että heillä on mahdollisuus tehdä asiat myös omalla haluamallaan tavalla. Toki myös Mikon yrittäjäperhetaustalla oli vaikutusta asiaan.

Yritystä perustettaessa, oli molemmille selvää, että asiat halutaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Aiempi kokemus myös antoi näkökulmaa asioihin, joita voisi hoitaa entistä paremmin. Toiminnanohjausohjelmiston hankinta on yksi niistä asioista, jonka yrittäjät halusivat hoitaa oikein. Yrittäjät päättivät hankkia kunnollisen ja heille sopivan ohjelmiston jo heti alusta alkaen, sillä näin asiat saadaan hoidettua tehokkaasti jo alusta saakka eikä uuden ohjelmiston hankintaa tarvitse pähkäillä työmäärän kasvaessa.

Aiempi kokemus oli myös tehnyt selväksi sen, miten paljon apua alakohtainen ohjelmisto tuo talotekniikka-alan yrityksille, eikä tästä johtuen yleisohjelmistoja lähdetty edes testailemaan.

‘’Olemme käyttäneet eri alakohtaisia ohjelmistoja jo ennestään eri työpaikoissa, jonka takia oli päivänselvää, että tähän yritykseen hankitaan myös sellainen. Ehdottomana ehtona meille oli se, että ohjelmistosta löytyy alan toimittajien hinnastot, sekä helppo laskurivien lisäys mahdollisimman vähäisellä manuaalisella työllä.’’

Ominaisuuksiltaan monipuolinen Evelia oikea valinta myös uudelle yritykselle

Yrittäjät eivät etsineet pelkästään laskutusohjelmistoa, vaan laajempaa toiminnanohjausohjelmistoa, jolla voisi hoitaa mahdollisimman monet asiat. Tarkoituksena oli myös ottaa heti yrityksen alkumetreiltä lähtien käyttöön ohjelmisto, jolla pärjäisi pitkälle tulevaisuuteen myös yrityksen toiminnan kasvaessa. Syy Eveliaan päätymisessä oli sen sisältämien alakohtaisten ominaisuuksien lisäksi myös ohjelmiston helppokäyttöisyys.

‘’Halusimme jo heti alusta alkaen käyttöömme mahdollisimman kokonaisvaltaisen ohjelman, jotta asiat pystyttäisiin keskittämään yhteen paikkaan. Tämä tekee asioiden hallinnoimisesta helpompaa ja onhan se myös kustannustehokkaampaa käyttää yhtä ohjelmistoa useamman sijasta.

Evelialla olemme ensimmäiset laskut lähettäneet. Ennen kuin päädyimme Eveliaan, kokeilimme toki muidenkin ohjelmistojen demoja, mutta Evelia tuntui parhaimmalta vaihtoehdolta ja ennen kaikkea helpoimmalta omaksua. Totesimme ettemme viitsi lähteä kursseilemaan sen takia, että osaisimme käyttää ohjelmistoa ja sitä Evelian käytön opettelu ei tarvinnut.’’

Myös Evelian  selainpohjaisuus on tuonut helpotusta ja mahdollisuuksia moniin eri tilanteisiin, kun itse ohjelmisto ei sido mihinkään tiettyyn paikkaan tai laitteeseen.

‘’Eveliaa meillä käytetään monilla eri laitteilla. Lauri käyttää enemmän puhelimella, kun taas minä hoidan töiden luonnin ja asioiden tarkistamisen puhelimella ja muut toimistopuolen hommat tietokoneella. Kyllähän se helpottaa, kun liikkeellä ollessa voi sen uuden työn luoda nopeasti ja on pääsy kaikkiin tietoihin ilman, että tarvitsee olla tietokonetta mukana.’’

Evelia helppokäyttöinen myös uudelle yrittäjälle

Vaikka Laurilla ja Mikolla ei ollutkaan edeltävää yrittäjäkokemusta, oli laskutuspuolen asiat helposti opittavissa. Yhtenä auttavana tekijänä tässä oli tottakai Evelian helppokäyttöinen ja looginen käyttöliittymä.

‘’No eihän se laskutus hirveästi eroa siihen edelliseen nähden. Edellisissä työpaikoissa tavarat ja tunnit tuli myös lisättyä eri ohjelmistoihin. Ainoana erona tämän hetkisessä tilanteessa on vain se, että aiemmin ei olla itse lähetetty laskuja. Meillä se on ainakin mennyt todella helposti, koska se on Evelialla niin simppeliä hommaa. Eihän siinä tarvitse tavaroiden ja tuntien kirjaamisen jälkeen kuin klikata ’’Lähetä lasku’’ ja lasku on laitettu asiakkaalle. Onhan Evelia monessa muussakin asiassa paljon helppokäyttöisempi verraten aiemmin käyttämiimme ohjelmistoihin.’’

Evelian ketterä kehitys on ollut positiivinen yllätys

Yrittäjät hyppäsivät Evelian kyytiin, kun ohjelmisto oli vasta alle vuoden vanha. Lauri ja Mikko ovat molemmat saaneet todistaa, miten ketterä ja asiakkaita kuunteleva ohjelmistokehitys vaikuttaa käyttäjäkokemukseen.

’’Evelialla huomasimme hyvin äkkiä sen, että kaikkeen reagoidaan ja kysymyksiin vastataan todella nopeasti. Luottamus Eveliaa kohtaan on kyllä kasvanut nopeasti ja onhan tämä ohjelmiston kehitys tässä jo pelkästään kuluneen vuoden aikana ollut huimaa.’’

Tyytyväisin mielin pitkälle tulevaisuuteen

Yrittäjät suosittelevat Eveliaa tyytyväisin mielin myös muille alan yrittäjille – niin kokeneille konkareille kuin uusiille yrittäjille.

‘’Parasta Eveliassa on sen käytön helppous ja hyvät tukipalvelut. Verrattuna muihin ohjelmistoihin, joita olen aiemmin käyttänyt, on Evelia vaan omaan mieleen sopivin. Vaikka ohjelmisto on ominaisuuksiltaan laaja, on se kuitenkin hyvin yksinkertainen käyttää, eikä siinä mielestäni ole mitään turhaa. Ollaan kyllä tyytyväisiä.’’

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa