fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Asiakasryhmän luonti ja tallentaminen asiakastietoihin

Eveliaan voidaan luoda erilaisia asiakasryhmiä, kuten esimerkiksi kanta-asiakkaat, kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat. Näiden asiakasryhmien taakse voidaan tallentaa omia hinnoittelusääntöjä, maksimimaksuehtoja, maksimiviivästyskorot, joiden avulla hinnoittelua ja laskutusta saadaan automatisoitua ja helpotettua entisestään.

Näiden lisäksi asiakasryhmiä pystytään hyödyntämään myös asiakaslaskutusraportin suodatuksessa, jonka avulla voidaan tarkastella eri asiakasryhmien laskutusta erikseen. 

Tässä ohjeessa käydään läpi, miten luot uusia asiakasryhmiä Eveliaan, sekä miten asiakasryhmä tallennetaan asiakkaan tietoihin.

Asiakasryhmän luonti

Asiakasryhmän tallentaminen asiakastietoihin