fbpx
Lämpökulma_logo

Evelian avulla työmäärä pieneni ja ajankäyttö tehostui​

Lämpökulma Oy on keväällä 2019 perustettu mikkeliläinen lämpöpumppumyymälä ja asennusliike, joka tarjoaa kuluttaja-asiakkailleen lämpöpumppuja asennuspalveluineen sekä LVI-alan urakointia ja saneerauksia. Yritys on kasvanut nopeasti ja työllistää tällä hetkellä 12 henkilöä.

Vanhan järjestelmän tilalle yhteensopiva ja nykyaikainen Evelia​

Aluksi Lämpökulmalla oli käytössä yhtiökumppanille ennestään tuttu, vanhahko ohjelmisto. Se kuitenkin koettiin suuren manuaalisen työmääränsä takia vanhanaikaiseksi, joten käyttöön haluttiin löytää uusi ja nykyaikainen järjestelmä. Myös kirjanpitäjä toivoi yritykseltä ratkaisun löytymistä, kirjanpidon helpottamista ja järjestelmien yhteensovittamista.

"Kirjanpitäjämme, entinen putkimies, ehdotti siirtymistä Eveliaan, koska hänen tuntemallaan rakennusliikkeellä oli Evelian ohjelmisto jo käytössä ja siihen oltiin oltu tyytyväisiä. Muutaman vaihtoehdon tutkimisen jälkeen mekin Lämpökulmassa päätimme siirtyä Eveliaan."​

Yrityksen käytössä oli aiemmin talotekniikka-alalle suunnattu ohjelmisto, joka oli ollut yrittäjän käytössä aina ensimmäisestä yrityksestä saakka. Samalta ohjelmistotalolta oltiin testattu vuosien varrella monen monta eri versiota, mutta mikään näistä ei ollut teknologian kehittyessä kuitenkaan päässyt sille tasolle, jota yrityksessä kaivattiin toiminnan tehokkuuden saavuttamiseksi.

Eveliaan siirtyminen oli sujuvaa, eikä takaisin olisi paluuta​

Evelian käyttöönotto oli yritykselle erittäin sujuvaa, koska siirto hoidettiin täysin Evelian puolesta, eikä yrityksen tarvinnut itse tehdä käytännössä mitään. 

"Uuden järjestelmän käyttö oli aluksi tietysti hieman aikaavievää, mutta kun käytön oppi, se onnistuu nyt unissaankin eikä takaisin olisi paluuta.''

Vanhassa järjestelmässä ei esimerkiksi voinut maksaa laskuja, vaan ne piti maksaa erikseen verkkopankissa. Eveliassa laskut puolestaan pystyy hoitamaan yhdellä klikkauksella.

”Evelian käyttö koetaan nyt helpoksi erityisesti automatisoitujen ratkaisujen ansiosta.”

– Timo Telkkä

Evelia on pienentänyt työmäärää ja helpottanut arkea​

Evelian ansiosta työmäärä on pienentynyt merkittävästi ja työhön käytetty aika on vähentynyt huomattavasti. Myös toiminnanohjaus koetaan toimivaksi ja se on helpottanut työntekijöiden arkea. Asentajan ei myöskään tarvitse tulla aamulla työpaikalle työnjakoon, mikä on nopeuttanut työnjohtamista.

"Työmääräykset ja kalenterimerkinnät näkyvät kaikille reaaliajassa, joten jokainen asentaja näkee omat tulevat työnsä heti ja helposti. Asentaja siis näkee suoraan puhelimesta, minne pitää mennä ja koska, eikä työnjohtajan tarvitse tulla paikan päälle jakamaan työmääräyksiä."​

Dokumentoinnin läpinäkyvyys hyödyttää myös loppuasiakasta​

Lämpökulman loppuasiakkaita Evelia on hyödyttänyt erityisesti dokumentoinnin läpinäkyvyytenä ja pöytäkirjojen tekemisen sujuvuutena heti asennuksen yhteydessä.

"Automatisoitu järjestelmä on helpottanut ajankäyttöä ja vähentänyt paperilappuja. Myös asiakkaan kanssa tehtävät asennuspöytäkirjat tulevat nyt varmasti tehdyiksi reaaliajassa."​

Evelian tehokkuus ja käyttöönotto keräävät kiitosta​

Yrittäjä on ollut erityisen tyytyväinen vapautuneeseen aikaan ja työmäärän kevenemiseen.

"Haimme ajankäytöllisesti tehokkaampaa järjestelmää ja se löydettiin. Erityiskiitokset siitä, miten hyvin olemme saaneet apua Evelian käyttöönoton kanssa!’’​

Ota ensimmäinen askel kohti kannattavampaa liiketoimintaa